Dvoudenní Workshop Meditace & Pranajáma 11.-12.5.2019

Základní informace: Seznámení se základními technikami meditace a pránájámy.
Náročnost: Pro všechny zájemce. Překlad bude zajištěn.
Lektor: Seminář bude veden Kabirem Bharti.
Termín: Víkend 11.-12. 5. 2019
Cena: Cena činí 3200 Kč do 3.5.2019, poté 3500 Kč

Těšíme se na Vás!
PŘIHLÁŠENÍ SE NA LEKCI JE ZÁVAZNÉ

PŘEKLAD DO ČEŠTINY JE ZAJIŠTĚN. Tento workshop s indickým učitelem Kabirem Bharti, který je určen pro všechny zájemce, bude probíhat o víkendu 11.-12.května 2019 v časech; 11.5 – sobota od 8:00-19:00, 12.5. neděle od 8:00-16:00.
Je zameřen na seznámení posluchačů se základními technikami meditace a pránájámy (dechových technik).
Dozvíte se, jak pomocí meditace a dechu můžete léčit fyzické i psychické onemocnění. Naučíte se, jak pomocí dechu ovlivnit svou mysl a vykonávat v ní pozitivní změny, díky kterým se budete cítit radostnější, klidnější, šťastnější a koncentrovanější v běžném životě.
Naučíte se meditační a dechové techniky k odbourání stresu a uvolnění napětí.

Více informací o lektorovi se dozvíte zde: www.kabiryoga.com, https://www.facebook.com/kabiryoga/

Závazná registrace

6 + 12 =

*Tyto údaje jsou pro odeslání povinné.

Zaslané údaje budou sloužit výhradně pro úkony spojené s Vaší registrací k semináři/kurzu pořádaném v PRANAVA JÓGA CENTRUM.

Všeobecné a storno podmínky

K úspěšnému dokončení registrace je potřeba uhradit příslušnou částku převodem či osobně v hotovosti ve studiu. Částka musí být připsána na náš účet do 3 pracovních dnů po obdržení přihlášky.Poté ztrácíte místo v kurzu/semináři, popř. nárok na zvýhodněnou cenu a přihláška propadá. Po připsání příslušné částky na náš účet, Vás o tomto budeme e-mailem informovat.

Vaše přihláška je závazná, pokud nebudete moci navštívit kurz/seminář/školení, ke kterému jste se přihlásili, prosíme o omluvu předem, abychom neblokovali místa jiným uchazečům. Omluvit se z přihlášené akce můžete osobně ve studiu, telefonicky, emailem nebo posláním sms zprávy.

Kurz se sestává z po sobě navazujících lekcí. V případě nemožnosti účasti na jednotlivé lekci ze strany účastníka, není možné poslat náhradníka, či si lekci nechat zpětně proplatit. V takovém případě daná lekce vynechaná účastníkem propadá.

Při zrušení účasti na již uhrazeném semináři, nebo při zrušení účasti na začátku celého zaplaceného kurzu (tj. před první lekcí kurzu), ze strany klienta alespoň 36 hodin před jeho začátkem,činí storno poplatek 30 % z uhrazené částky, zbylá část poplatku za seminář/kurz bude účastníkovi vrácena. Při stornu semináře/kurzu méně, než 36 hodin před jeho začátkem, propadá poplatek v plné výši. Rovněž nelze poslat náhradního účastníka. V případě storna semináře ze strany jóga centra bude účastníkovi vrácen poplatek za seminář v plné výši. V případě storna kurzu či jeho částí ze strany jóga-centra, bude účastníkovi vrácena poměrná část poplatku za každou stornovanou lekci z kurzu.

Všeobecné podmínky se nevztahují k akreditovanému školení, které má specifické podmínky uvedené přehledně v popisu školení.