Chakra Yoga (13.10.2017)

Závazná přihláška

Víkendové školení pro praktikující jogíny i učitele jógy, kteří chtějí svou praxi nebo své lekce obohatit o techniky z oblasti harmonizace čaker, s Monikou Winklerovou.

Chakra Yoga

PŘIHLÁŠKA ZDE

Jóga nabízí množství technik, jak můžeme funkci čaker ovlivnit - pomocí fyzického cvičení - jednotlivých pozic těla (asán), dýchacích cvičení (pránajámy), meditace, ale i pomocí jiných, měně běžných praktik.

O víkendu se dozvíme o tom, jak proudí energie v našem těleo energetických obalech a hlavních energetických drahách, o propojení čaker s naším fyzickým tělem - jednotlivými orgány a žlázami a propojení s našimi emocemi, životní stabilitou a spokojeností.

Techniky můžeme potom využívat ke své vlastní praxi,případně je zapojit do práce s klienty. Kdo bude mít zájem, může v závěru kurzu složit zkoušku a získat diplom o absolvování školení.

CO SE NA TOMTO VÍKENDU NAUČÍTE?

 

Z TEORIE:

 • co je to prána
 • váju - směry proudění prány v lidském těle
 • pancha kosha - pět energetických obalů
 • nadi - energetické dráhy těla
 • ida, pingala a sušumna - hlavní energetické dráhy lidského těla
 • granti - milníky na cestě energie směrem vzhůru
 • bandhy - energetické uzávěry
 • jednotlivé čakry probereme jednu po druhé - psychologické aspekty i spojení s naším zdravím
 • vývojové cykly šlověka z pohledu čaker
 • dotkneme se také teorie pěti elementů pancha mahabhúta a tří gun triguna
 • seznámíme se s literaturou na téma čaker

PRAKTICKÁ ČÁST:

 • seznámíme se s ásánami souvisejícími s čakrami
 • vnější a vnitřní pránajámou a očistnými technikami pro harmonizaci čaker
 • meditace a cvičení pro lepší vnímání energie
 • zvukové techniky pro harmonizaci čaker
 • chakrová relaxace
 • množství doplňkových technik, které můžeme zapojit do své čakra jógové praxe, případně do svých vedených lekcí
 • techniky na zjištění stavu našich čaker
 • společně si projdeme několika lekcemi chakra jógy, kde vybrané techniky zažijeme v praxi
 • vyzkoušíme si jógu na téma čaker v několika různých cvičebních stylech - vinyasa, hatha a yin 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

PÁTEK

17:30 - 19:30 Lekce Chakra Yogy, jejíž součástí bude chakrová meditace, pránajáma, asána a relaxace.
 

SOBOTA 

8:00 - 8:30 vedená meditace a pránajáma + cvičení na vnímání energie
8:45 - 9:45 teoretická přednáška - Úvod do teorie Prány a čaker 
10:00 - 12:00 dopolední praxe Chakra Yogy
12:00 - 14:00 obědová přestávka
14:00 - 14:30 - vedená meditace a pránajáma + cvičení na vnímání energie
14:45 - 16:00 teoretická přednáška Chakry a jak zrcadlí a projevuje energie v našem životě
16:15 - 16:45 možnosti diagnostiky stavu našich čaker
17:00 - 18:00 naučíme se  jednoduchou asánovou sestavu v kombinaci s jinými jógovými technikami pro harmonizaci čaker
 

NEDĚLE 

8:00 - 8:30 vedená meditace a pránajáma + cvičení na vnímání energie
8:45 - 9:45 teoretická přednáška - Jógové techniky pro práci s čakrami
10:00 - 12:00 dopolední praxe Chakra Yogy
12:00 - 14:00 obědová přestávka
14:00 - 14:30  vedená meditace a pránajáma + cvičení na vnímání energie
14:45 - 15:45 souhrn probraných informací a technik, jejich možnost začlenění do vlastní praxe a vedení jógových lekcí. 
16:00 - 17:00 praxe - Cesta čakrami vedená relaxace
17:00 - 18:00 Sdílení a uzavření společného víkendu. Kdo bude mít zájem o vystavení diplomu o absolvování kurzu může v závěru absolvovat zkoušku.
 

PŘIHLÁŠKA ZDE

Závazná přihláška