Akreditované školení INSTRUKTOR JÓGY (3.8.2018)

Závazná přihláška

Chcete se stát kvalifikovanými instruktory jógy? DALŠÍ TERMÍN ŠKOLENÍ 3. - 19. srpna 2018 Rezervační poplatek 5500 Kč a motivační esej při registraci (viz informace níže). Závazné přihlášky pouze do 1.6.2018 POZOR: Bankovní spojení pro platby akreditovaného školení je 2000920092/2010. Těšíme se na Vás!

Akreditované školení INSTRUKTOR JÓGY

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY POUZE DO 1.6.2018

Pranava Jóga Centrum je střediskem s akreditací MŠMT. Po úspěšném absolvování tohoto školení obdrží účastníci osvědčení cvičitele hathajógy, které je opravňuje k vykonávání této činnosti a získání ŽL. Jedná se o rekvalifikační školení, v některých případech proto školné proplácí příslušný úřad práce. Pro absolventy tohoto školení, již praktující lektory, cvičitele a ostatní nabízíme další nástavbová školení/semináře, po jejichž úspěšném absolvování obdržíte diplom.

Co od školení čekat:

Obecná část zahrnuje povinné části jako anatomii, fyziologii, pedagogiku, sociologii, informace z právní oblasti a aspekty činnosti lektora jógy. Krom obecné části vás čeká komplexní a detailní výcvik asánové cvičební části, rozebírání jednotlivých pozic (názvy, technika provedení, účinky, pomůcky, asistence). Značná pozornost je věnována jak vlastním pohybovým schopnostem (každodenní lekce jógy), tak schopnosti sestavit plynulé lekce jógy, řazení pozic do sekvencí a stavba hodiny (odpolední praktika). Součástí školení je velmi detailní seznámení a průnik do jógové filozofie, do světa skutečné jógy, každý den nás proto čekají meditace, mantry, detailní průřez stěžejními jógovými texty jako Yoga Sutra či seznámení s Bhagavad Gita, seznámení se sánskrtem a některými termíny, relaxace. Učit se budeme nejen relaxaci absolvovat, ale také samostatně umět vést relaxační a vedené meditační části, jóga nidry, pranajámická cvičení a další náležitosti procesu výuky jógy, jak je předávána tradičním způsobem. Školení má za úkol z vás vytvořit kvalitní lektory jógy se vším, co k tomu náleží, proto si nejspíš "sáhnete" na věci, se kterými jste se dosud nesetkali. Toto není relaxační pobyt s jógou, nýbrž výcvik pro učitele jógy, jakkoliv chvílemi příjemný:-)

Školení probíhá v 15 dnech, kdy je nachystán celodenní program. Závěrečné zkoušky se skládají ze 4 částí: písemná, ústní, praktická a obhajoba závěrečné práce. Poplatek 350Kč/opakování zkouškové části. Pro mimoostravské můžeme pomoci zajistit noclehy.

Příklad rozvrhu školícího dne:

čas /počet hodin / 

9.00 – 9.45   /1/
Ranní meditace  (praxe)
10.00 – 11.30 /2/
Psychologie  – terminologie, historie psychologie, obecná psychologie (teorie:)
12.00 – 12.45 /1/
Psychologie – osobnost, vývojová a sociální psychologie (teorie)
14.00 – 15.30 /2/
Psychologie  – sociální, pedagogická psychologie a využití v roli lektora (teorie)
16.00 – 17.30 /2/
Praxe – zahřívací sekvence a pozdrav Slunci (praxe)
18.00 – 18.45 /1/
Historie a kultura jógy: 6 indických škol (teorie)
19:00– 19.45 /1/
Satsang a meditace – mantra  (teorie)

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE - ČTETĚ POZORNĚ

Termíny tohoto měsíčního intenzivního školení: Celodenní program od 3.-19.8., v pátek 3.8. začínáme v 15.30 hod. So 4.8 až do ne 19.8. je program celodenní od 9.00 hodin ráno.

Školné: činí 19500 Kč a zahrnuje školicí materiály (beze stravy). Nevratná záloha 5500 Kč musí být uhrazena při registraci, zbytek školného musí být uhrazeno do 31.7.2018 (taktéž nejzazší datum pro přihlášení), a to i v případě, že školení proplácí ÚP. Proplácí-li ÚP školné, je vám po úspěšném absolvování vrácena uhrazená částka v plné výši po obdržení platby od ÚP na účet Pranava Jóga Centra. Ve výjímečných případech lze domluvit splátkový kalendář. Po obdržení zálohy na náš účet Vám budou zaslányveškeré další potřebné informace, formuláře a jiné dokumenty.

Motivační esej - Spolu s registrací do školení, je nutné zaslat motivační esej (1-3 strany MS Word, velikost písma 12pt, řádkování 1,5) na téma "Proč se chci stát instruktorem jógy?"  Motivační esej rozhoduje o Vašem přijetí do školení. 

Součástí eseje by měly být konkrétní
informace:
- o délce a stylu praxe, jméno lektora a názvu zařízení kam na jógu zájemce o kurz chodí
- jaké přístupy jsou pro ni/něj inspirující (lektor, knihy, učitelé, linie jógy)
- osobní přínos praxe jógy
- úskalí, které jóga pomáhá překonávat
- konkrétní plán, kam se cesta zájemce bude po skončení kurzu ubírat (kde a koho hodláte učit, co
vnímá jako "své", profesní zaměření)

Po přijetí ke školení (na základě motivační eseje) je třeba v nejbližších dnech osobně ve studiu, nebo českou poštou, předat následující materiály s prohlášením a Vaším podpisem

-   Doklad o zaplacení celé výše školného nejpozději do 1.8.2017
-   Místopřísežné prohlášení o zdravotní způsobilosti (formulář zašleme emailem po obdržení zálohy)
-   Písemné doporučení ke studiu způsobilou osobou/zařízením  (formulář zašleme emailem po obdržení zálohy)
-  Občanský průkaz a dokument o ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání nám předložíte k nahlédnutí při začátku školení
 

Rozhodnete-li se pro účast na školení, rádi vás přivítáme v naši linii a uděláme vše proto, aby se z vás stali kvalitní lektoři s širokým přehledem a také jogíni, kteří touží ponořit se do světa jógy takového, jaký je, s pravidelnou praxí a určitým "zvnitřněním" si jógových termínů a teoretických výrazů. "Jóga je 1 % teorie, 99% praxe." - Pattabhi Joise

Podmínky pro přijetí:

- Alespoň jednoletá vlastní pravidelná jógová praxe (doporučení)
- dobrý zdravotní stav (místopřísežné prohlášení)
- motivační esej (!)
- dostatečná pohybová schopnost
- dosažené SŠ vzdělání 
- minimální věk 21 let 
- splnit hospitační hodiny (20 hodin) - po obdržení zálohy vám zašleme hospitační arch. Hospitacemi se rozumí navštěvování lekcí jógy, potvrzení podpisem lektora a vlastní hodnocení hodiny do hospitačního archu.
 
Tyto po registraci odevzdejte na recepci studia, nelze poslat elektronicky emailem.

 

 POZOR: Bankovní spojení pro platby akreditovaného školení je 2000920092/2010

Závazná přihláška