Proč máme rádi války?

Proč máme rádi války?

Téma měsíce O son of Kuntī, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore get up and fight with determination. Krishna, BG II.37 Ó synu Kunti, zemřeš-li, získáš nebe,...
Otevřené dveře

Otevřené dveře

Téma měsíce nimittam aprayojakaṁ prakṛtīnāṁ varaṇa-bhedas tu tataḥ kṣetrikavat Příčiny nezpůsobují pohyb přírody, Prakriti. Pouze odstraňují překážky a clony, tak jako farmář boří bariéry pro vodu, aby tekla do polí. Překážky odstraněné příčinami, příroda je sama od...
Vyprávěj

Vyprávěj

Téma měsíce Byl jednou jeden mladík, který vyrůstal spolu s pěti bratry v rodině, jež se neměla v oblibě s průbojnější větví rodiny. Dalo by se říci, že se celý tento rod neměl v oblibě mocnější členy, kteří oplývali asertivním chováním a uměli si vzít, co chtěli....
Tělo, krev, kosti a prázdný prostor

Tělo, krev, kosti a prázdný prostor

Téma měsíce Kāyākāśayoh Sambandha-Samyamāl
Laghu-Tūla-Samāpatteś Cākāśa-Gamanam Pokud cvičíme samyamu (soustředění a následné splynutí meditujícího s objektem meditace), na vztah mezi tělem a éterem, v těle nastane lehkost jako bavlna a tělo dosáhne levitace v...
Proč ásana?

Proč ásana?

Téma měsíce Jeden z žáků se nedávno pozastavil nad tím, proč některé tradice jógy, jako například tradice bhakti – jóga oddanosti, věnují tak málo pozornosti či téměř žádnou praxi ásán – pozic, a že v Jivamukti Józe a ostatních nynějších jógových...
Slovo, význam a pocit

Slovo, význam a pocit

Téma měsíce Přestože na nás Yoga sūtra, odkud tento aforismus vychází, dýchá z historie staré stovky let, na absolutní platnosti definic to nic nemění. Mistr jógy Patandžali, který je ztělesněním samotného Viśnu, nám všem praktikantům, učitelům a studentům předkládá...