3. stupeň

Nástavbové a rozšiřující Moduly

V rámci vzdělávacího systému nabízíme v této chvíli pět rozšiřujících modulů ročně.  Úspěšným absolvováním alespoň 2 víkendových nástavbových modulů, spolu s předchozím či následujícím absolvováním akreditovaného  školení („velkého školení“) získává absolvent osvědčení Yoga Teacher školy Pranava Yoga School (RYT-200), školy registrované mezinárodní organizací Yoga Alliance  pod číslem 266351.

Absolvováním všech 5-ti modulů absolvent obrží certifikát Advanced Yoga Teacher školy Pranavah Yoga School. Absolvováním kteréhokoliv z nabízených víkendových modulů získává úspěšný absolvent certifikát o absolvování daného programu, nezávisle zda již je, či není absolventem akreditovaného školení.

Vzdělávací a nástavbové semináře jsou určeny:

  • pro laickou veřejnost, bez nutnosti absolvování předchozích školení, kdy zájemci získávají zejména znalosti, dovednosti a sebezkušenost
  • pro stávající absolventy proběhlých školení „Instruktor Jógy“ v Pranava Jóga škole, přičemž jejích absolvování se započítává do 200-hodinového formátu v systému Yoga Alliance
  • pro budoucí absolventy akreditovaného školení „Instruktor Jógy“ v Pranava Jóga škole, přičemž jejich úspěšné absolvování se započítává do 200-hod. formátu v systému Yoga AlliancePozn.: Absolventům jiných školení bohužel neumožňujeme automaticky „dodělat“ nástavby k získání RYT-200, neboť se nemůžeme postavit za obsah výuky v jiných školách. V případě dotazů kompatibility Vašeho školení s naším systémem nás kontaktujte. Absolventi jiných škol stejně jako ostatní absolventi získávají certifikát o úspěšně absolvovaném semináři.

Připravované semináře 3. stupně

Víkendový vzdělávací program – Gravid jóga (nejen) pro lektory jógy, 7. – 9.5.2021

Víkendový vzdělávací program – Gravid jóga (nejen) pro lektory jógy, 7. – 9.5.2021

Ucelené školení, zaměřené na téma Tento víkendový vzdělávací seminář je určen jak lektorům jógy v rámci rozšiřování dovedností, stejně jako jednotlivcům se zájmem o vedení bezpečných lekcí Gravid jógy, určené ženám v těhotenství. V průběhu semináře je zakomponováno fyzické cvičení, praktické ukázky a praxe v samostatném vedení Gravid jógy. Účastník obdrží výukový materiál. Časová dotace modulu je 24 hodin, a absolventům 150-hod školení se započítává do rozšiřujícího vzdělávání E-200 systému Yoga Alliance. Absolventi celého semináře pak obdrží certifikát o jeho úspěšném absolvování. | Lektoři jógy, ale i jednotlivci, zajímající se o oblast Gravid jógy, tedy jógy určené ženám v těhotenství. | Víkend 7. - 9. května 2021 | Cena činí 3200 Kč

číst více
Víkendový vzdělávací program – Asistence v jógových pozicích, 13. – 15. listopadu 2020

Víkendový vzdělávací program – Asistence v jógových pozicích, 13. – 15. listopadu 2020

Už se Vám někdy stalo, že se Vás lektor dotkl v pozici a najednou jste pocítili, že je pozice jiná? Že se Vám dýchá lépe nebo že cítíte svaly, o kterých jste nevěděli, že je máte? A možná jste slyšeli slovo jako adjustment, asistence či hands on. Pod těmito pojmy se skrývají dovednosti moderního lektora jógy, kterými však ne všichni lektoři oplývají. Dnešní doba nabízí nejrůznější styly jógy, přístupy, ale jedno mají společné - přiblížit jógu k lidem. Můžete být lektorem či praktikantem dynamické jógy, stejně tak pomalé jógy. K lepšímu pochopení pozic posturální jógy právě slouží asistence - slovní či dotykové. Na tomto nástavbovém semináři se seznámíte se základními pravidly asistencí, kdy je používat a jak. Naučíte a prakticky si vyzkoušíte asistovat v jednotlivých sekvencích a pozicích sami i ve skupině. Ukážeme si modifikace pozic pro různé skupiny. Probereme základní pomůcky a jejich začlenění do pravidelné praxe. Seminář je určen lektorům jógy, stejně tak i praktikantům, kteří si chtějí svou praxi prohloubit a naučit se něco nového či všem, kteří mají pocit, že chtějí vystoupit ze své komfortní zóny a zapracovat na, nešvarech a disbalancí, které dlouhodobé praktikování jógy přináší. | Lektoři jógy, ale i jednotlivci, zajímající se o oblast asistencí v jógových pozicích. | Víkend 13. - 15. 11. 2020 | Cena činí 3200 Kč

číst více

Kontaktujte nás

15 + 5 =