3. stupeň

Nástavbové a rozšiřující Moduly

V rámci vzdělávacího systému nabízíme v této chvíli pět rozšiřujících modulů ročně.  Úspěšným absolvováním alespoň 2 víkendových nástavbových modulů, spolu s předchozím či následujícím absolvováním akreditovaného  školení („velkého školení“) získává absolvent osvědčení Yoga Teacher školy Pranava Yoga School (RYT-200), školy registrované mezinárodní organizací Yoga Alliance  pod číslem 266351.

Absolvováním všech 5-ti modulů absolvent obrží certifikát Advanced Yoga Teacher školy Pranavah Yoga School. Absolvováním kteréhokoliv z nabízených víkendových modulů získává úspěšný absolvent certifikát o absolvování daného programu, nezávisle zda již je, či není absolventem akreditovaného školení.

Vzdělávací a nástavbové semináře jsou určeny:

  • pro laickou veřejnost, bez nutnosti absolvování předchozích školení, kdy zájemci získávají zejména znalosti, dovednosti a sebezkušenost
  • pro stávající absolventy proběhlých školení „Instruktor Jógy“ v Pranava Jóga škole, přičemž jejích absolvování se započítává do 200-hodinového formátu v systému Yoga Alliance
  • pro budoucí absolventy akreditovaného školení „Instruktor Jógy“ v Pranava Jóga škole, přičemž jejich úspěšné absolvování se započítává do 200-hod. formátu v systému Yoga AlliancePozn.: Absolventům jiných školení bohužel neumožňujeme automaticky „dodělat“ nástavby k získání RYT-200, neboť se nemůžeme postavit za obsah výuky v jiných školách. V případě dotazů kompatibility Vašeho školení s naším systémem nás kontaktujte. Absolventi jiných škol stejně jako ostatní absolventi získávají certifikát o úspěšně absolvovaném semináři.

Připravované semináře 3. stupně

Víkendový vzdělávací program – Relaxace, Regresní terapie a Yoga Nidra, 4. – 6. 9. 2020

Víkendový vzdělávací program – Relaxace, Regresní terapie a Yoga Nidra, 4. – 6. 9. 2020

Ucelené školení, zaměřené na téma Tento víkendový vzdělávací seminář je určen jak lektorům jógy v rámci rozšiřování dovedností, stejně jako jednotlivcům se zájmem o vedení relaxací, regresní terapie a yoga nidry. Účastník obdrží výukový materiál. Časová dotace modulu je 24 hodin, a absolventům 150-hod školení se započítává do rozšiřujícího vzdělávání E-200 systému Yoga Alliance. Absolventi celého semináře pak obdrží certifikát o jeho úspěšném absolvování. | Lektoři jógy, ale i jednotlivci, zajímající se o oblast relaxace, regresní terapie a techniky yoga nidra. | Víkend 4. - 6. 9. 2020 | Cena činí 3200 Kč

číst více

Kontaktujte nás

1 + 8 =