Naše vize

 • Milujeme jógu! Jóga je našim koníčkem, životním směrem, posláním i závazkem.
 • Rádi bychom předali své mnohaleté zkušenosti z jógové praxe, a zároveň ctili principy, které nám byly předány učiteli jógové tradice.
 • Našim záměrem je předat cenné znalosti a zkušenosti studentům, kteří je budou hýčkat stejně jako je hýčkáme my.
 • V našem přístupu se potkává moderní svět se starobylou tradicí jógy. Vycházíme z kořenů Vinyasa jógy, Aštanga jógy, se silným vlivem Jivamukti jógy a z jógové linie Šri Brahmananda Sarasvatiho (a jeho žačky Manorama D’Alvia).
 • Našim cílem je vyškolit kvalitní lektory jógy, jež budou spolehlivým a bezpečným průvodcem světem jógy pro další zájemce. Vhodným adeptům jsme připraveni nabídnout veškeré znalosti, energii a čas na cestě profesionálního lektora jógy.

Nabízíme

 • Přípravu pro budoucí lektory jógy
 • 15-denní Akreditované školení instruktorů jógy
 • Nástavbové a doplňující programy pro stávající lektory (a veřejnost)
 • Supervizi a podpora absolventů Ucelený 3-stupňový systém profesního vzdělávání v oblasti jógy
 • Certifikace platná na území ČR a v mezinárodně uznávaném systému Yoga Alliance
Tereza Révayová

Tereza Révayová

Třinec

„Po absolvování kurzu v Pranava jóga centru mám pocit, že pokaždé když se tam vrátím je to jako kousek domova . Své rozhodnutí bych přirovnala k místností plné dveří a nevěděla jsem, které otevřít. Všechny byly vstup do něčeho nového a váhala jsem, které budou ty nejlepší, které budou špatné. Teď vím, že na tom nezáleží. Děkuji za tyto dveře.“
David Dudek

David Dudek

Praha

„V životě jsem pár škol vychodil, ale nepamatuji se, že bych se těšil tolik na další „školní den“ jako tomu bylo během školení v Pranava Jóga Centrum. Strávit tak intenzivní čas studiem jógové filozofie a praxí s tak báječnými lidmi bylo požehnáním. Líbí se mi jak tu Jógu v té Ostravě dělají.“
Martina Jaskowiec

Martina Jaskowiec

Ostrava

„Přesto, že školení trvalo jen necelé tři týdny, bylo velmi intenzivní. Nabité meditacemi,mantrami, filozofií, asánami. Předtím jsem brala jógu jako fyzické cvičení. Již v průběhu jsem přicházela na to, že jóga není o pozicích jako takových. Skrývá se za tím daleko více. Každý může pojmout jógu jinak, ale pořád je to jóga. Ani pravá ani levá neexistuje. Na konci školení před závěrečnými zkouškami Vám bude jedno zda uspějete, protože to je teprv začátek.Školení mi otevřelo nové směry, cesty, příležitosti. Ať už se chcete vydat na dráhu učitele, nebo se jen něco dozvědět o józe, o sobě, o druhých, tak tohle školení doporučuji.“
Markéta Jedličkoví

Markéta Jedličkoví

Brno

„Mou motivací pro absolvování instruktorského kurzu v Pranavě byla (spíše než lektorské ambice) chuť posunout dál svou vlastní praxi. Kurz nahuštěný do dvou týdnů byl velmi intenzivní, ale vložená energie se vracela už v jeho průběhu. Doteď si jako nejhlubší dojem z kurzu nesu pocit, jak jsem po pár dnech zaběhnutého režimu najednou zcela jasně slyšela své vnitřní já a svou intuici. Na tohoto vnitřního rádce se od té doby snažím napojovat vždy, když se potřebuji dobrat důležitého rozhodnutí nebo si jen připomenout, kdo jsem. Díky Pranavě vím, jak na to.“

Nadcházející školení

Víkendový školící program – Přípravka základů jógy nejen pro budoucí lektory, 29.11. -1.12.2019

Intenzivní program pro budoucí lektory jógy a pro zvědavou veřejnost bude trvat celkem 24 hodin. Účastníci obdrží certifikát o absolvování programu. Může být inspirující pro další vlastní praxi, pro její zlepšení, dále bude sloužit zájemcům o školení instruktorů jógy jako příprava na samotné školení. Program bude veden Danielou Vaškovou a Irenou Homovou. Bude jak teoretický, tak praktický a bude doplněn informacemi z psychosomatiky. Součástí programu je výukový materiál, který obdrží každý účastník. | Školící program je vhodný pro ty, co se již s jógou setkali. Jeho absolvování je doporučováno těm, kteří plánují absolvovat akreditované školení instruktorů jógy. | 29.11. - 1.12.2019 | Cena činí 3200 Kč

číst více

Víkendový vzdělávací program – Relaxace, Regresní terapie a Yoga Nidra, 15. – 17. 11. 2019

Ucelené školení, zaměřené na téma Tento víkendový vzdělávací seminář je určen jak lektorům jógy v rámci rozšiřování dovedností, stejně jako jednotlivcům se zájmem o vedení relaxací, regresní terapie a yoga nidry. Účastník obdrží výukový materiál. Časová dotace modulu je 24 hodin, a absolventům 150-hod školení se započítává do rozšiřujícího vzdělávání E-200 systému Yoga Alliance. Absolventi celého semináře pak obdrží certifikát o jeho úspěšném absolvování. | Lektoři jógy, ale i jednotlivci, zajímající se o oblast relaxace, regresní terapie a techniky yoga nidra. | Víkend 15. - 17. 11. 2019 | Cena činí 3200 Kč

číst více

Víkendový vzdělávací program – Gravid jóga (nejen) pro lektory jógy, 18. – 20.10.2019

Ucelené školení, zaměřené na téma Tento víkendový vzdělávací seminář je určen jak lektorům jógy v rámci rozšiřování dovedností, stejně jako jednotlivcům se zájmem o vedení bezpečných lekcí Gravid jógy, určené ženám v těhotenství. V průběhu semináře je zakomponováno fyzické cvičení, praktické ukázky a praxe v samostatném vedení Gravid jógy. Účastník obdrží výukový materiál. Časová dotace modulu je 24 hodin, a absolventům 150-hod školení se započítává do rozšiřujícího vzdělávání E-200 systému Yoga Alliance. Absolventi celého semináře pak obdrží certifikát o jeho úspěšném absolvování. | Lektoři jógy, ale i jednotlivci, zajímající se o oblast Gravid jógy, tedy jógy určené ženám v těhotenství. | Víkend 18. - 20. října 2019 | Cena činí 3200 Kč

číst více

Systém školení

1. stupeň

PŘÍPRAVKA (nejen) pro budoucí lektory

28. – 30. 6. 2019

Nahlédněte pod pokličku naplňující profese instruktora jógy!

Celovíkendový seminář s časovou dotací 24-hodin pro zájemce o lektorování stejně jako pro praktikanty jógy, jež chtějí prohloubit své znalosti.  Teoretický a praktický seminář doplněný o informace z oblasti psychosomatiky. Účastníci obdrží výukový manuál a certifikát o absolvování programu. Možnost využití 10 hospitačních hodin do následujícího školícího programu Instruktor Jógy.

2. stupeň

INSTRUKTOR JÓGY (Školení akreditované MŠMT)

2. – 18. 8. 2019

Akreditované školení v rozsahu 150-hodin, v němž úspěšní absolventi obdrží osvědčení Instuktora Jógy, platné na území České republiky. Jedná se o rekvalifikační program, jehož úspěšní absolventi mohou požádat o živnostenské oprávnění k výkonávání činnosti „Instruktor Jógy“. Toto školení tvoří páteř vzdělávacího systému a jeho absolvování se započítává do programu regulovaného mezinárodní Yoga Alliance (RYT-200).

3. stupeň

Nástavbové a rozšiřující Moduly

(více termínů)

V rámci vzdělávacího systému nabízíme v této chvíli pět rozšiřujících modulů ročně.  Úspěšným absolvováním alespoň 3 víkendových nástavbových modulů, spolu s předchozím či následujícím absolvováním akreditovaného  školení („velkého školení“) získává absolvent osvědčení Yoga Teacher školy Pranava Yoga School (RYT-200), školy registrované mezinárodní organizací Yoga Alliance  pod číslem 266351.

Absolvováním všech 5-ti modulů absolvent obrží certifikát Advanced Yoga Teacher školy Pranavah Yoga School. Absolvováním kteréhokoliv z nabízených víkendových modulů získává úspěšný absolvent certifikát o absolvování daného programu, nezávisle zda již je, či není absolventem akreditovaného školení.

Školitelé

Daniela Vašková, Mgr.

Daniela Vašková, Mgr.

lektorka, školitelka a garantka akreditovaného školení MŠMT lektorů jógy

Daniela Vašková je dlouhodobou praktikantkou jógy, garantkou akreditovaného programu školení pro Instruktory jógy, spolehlivou, pečlivou a obětavou průvodkyní světem jógy. Své zkušenosti a organizační schopnosti získala letitou praxí v oblasti poradenství.

Daniela vede Přípravku (nejen) pro budoucí lektory jógy, stejně jako tvoří opěrný pilíř pedagogického týmu „velkého“ Akreditovaného školení pro Instruktory jógy. Spolupracuje na tvorbě a vedení doplňujícího modulu Relaxace, vedené meditace a Jóga nidra. V neposlední řadě je taktéž milou kolegyní, usměvavou a přátelskou mentorkou školících programů, a oblíbenou lektorkou jógy v Pranava Jóga Centru, Ostrava.

Vzdělání:

 • Speciální pedagog (Ostravská univerzita; Univerzita Palackého v Olomouci)

 • Poradce v „Přístupu orientovaném na řešení“ (Dalet; Olomouc 2015 – 2016; aktuálně frekventantka navazujícího výcviku)

 • Akreditovaný kurz Autogenní trénink, Klinika adiktologie, Praha

 • Akreditovaný kurz Progresivní svalové relaxace, NÚV Praha

 • Instruktor Body and Mind (Ostrava; 2010)

Specializované kurzy:

 • Powerjóga Basic (2008)

 • Powerjóga Advanced (2009)

 • Vinyasa Flow Powerjóga (2010)

 • Vinyasa jóga pod vedením Andrey Smékalové (2010)

 • Vinyasa jóga pod vedením Lenky Knag (2011)

 • Ashtanga jóga pod vedením Ládi Pokorného (2012)

 • Seminář Jógasútry 1. s Lenkou Knag (2018)

Garant vzdělávacího programu Instruktor  jógy pod záštitou Lenky Knag.

Pravidelná praxe jógy v linii Lenky Knag.

Lenka Knag, B.A.

Lenka Knag, B.A.

Zakladatelka studia Pranava, vedoucí školení

V roce 2008 jsem absolvovala na Omega Institutu v Rhinebecku, státu New York školení Jivamukti jógy a stala se jednou z prvních lektorek Jivamukti jógy v ČR. V témže institutu jsem prošla dalšími semináři s osobnostmi jako Eckhart Tolle, Rodney Yee, Stanislav Grof a další. Jógovou filozofii, psychologii jógy a sánskrt studuji se svou učitelkou Manoramou D’Alvia. Absolvovala jsem certifikované školení Regresní terapie s jejím duchovním otcem Dr. Brianem Weissem. Žiji se svým manželem a dětmi střídavě v České republice a v New Yorku.

Vzdělání a činnost:

 • Lidský rozvoj: Psychologie  (Newyorská státní univerzita); aktuálně studentka navazujícího programu Poradenství v oblasti duševního zdraví a wellness (New York University, USA)

 • Certifikovaný instruktor Jivamukti Yoga Teacher  (Rhinebeck, USA; 2008)

 • Trenér Fitcentra (Škola Petra Stacha, Praha; 2009)

 • Instruktor Radiant Child Yoga (Wakefield, USA; 2011)

 • Certifikovaný instruktor Past-Life Regression Therapy s Dr. Brianem Weissem (Rhinebeck, USA; 2013)

 • Zakladatelka Pranava Jóga Centrum, Ostrava, lektorka jógy a mentorka

 • Zakladatelka a producentka Yoga&Dance Spring Festival

Specializované kurzy:

    –  Year of Living Gita (Luminous Soul Method, USA, 2012)

    –  Ishta Yoga Method (Omega Institute, Rhinebeck, USA; 2013)

   – Breathwork Conference (Omega Institute, Rhinebeck, USA; 2014)

    – Living Tradition of Upanishads pod vedením Manorama D“Alvia  (Luminous Soul Method, USA; v letech 2016-2018)

    – The Yoga Sutra of Patanjali (Luminous Soul Method, USA; v letech 2016 – 2017)

    – Sanskrit Study Method (Luminous Soul Method, USA; 2016)

    – Jivamukti Yoga Immersions (Omega Institute, Rhinebeck, v letech 2010 – 2017)

    – absolvování workshopů, seminářů zejména pod vedením advanced učitelů Jivamukti Yoga – David Life, Sharon Gannon, Yogeswari, Jules Febre, Gabriela Bozić

Lucie Formanová

Lucie Formanová

Lucie je velmi úspěšnou absolventkou školení Cvičitel hathajógy v Pranava Jóga Centrum, kde dlouhá léta vedla oblíbené lekce jógy. Letitá praxe, osobitý přístup, talent a absolvování bezpočtu seminářů a workshopů z ní udělalo zkušenou lektorku jógy a byť důslednou, tak chápavou mentorku, držící se při zemi. Lucie je nově majitelkou a provozovatelkou studia Atha Yoga v Ostravě, často hostující ve studiích po celé České republice. Lucie je taktéž maminkou školáka, a žije v Ostravě.

Vzdělání a činnost:

 • Akreditované školení Cvičitel Hathajógy (200-hodin, Pranava Jóga Centrum, Ostrava, 2013)

 • Majitelka a provozovatelka studia Atha Yoga Ostrava (2018-současnost)

Lucie o sobě:

Jóga mne provází v různých podobách od dětství. Vyučovat jsem začala v lednu 2014 po ukončení Akreditivaného školení Cvičitel Hatha Yogy (200h) v Pranava Joga centru na podzim 2013. Školení bylo vedeno ve stylu Vinyasa. V průběhu dalších let jsem se zúčastnila mnoha seminářů a workshopů světových i domácích učitelů převážně z linie Jivamukti a Ashtanga jógy. Má praxe i to co učím vychází převážně z těchto směrů. Zaměřují se  na techniku pozic a asistence v pozicích.

Mimo jiné se věnuji studiu jógové filosofie. Za své učitele v tomto směru považuji Lenku Knag (Śivà Dévi) a Manorama D’Alvia. Absolvovala jsem dva moduly semináře úvod do Sanskrtu s Lenkou Knag. Do mé praxe neodmyslitelně  patří hra na harmonium a zpěv manter. Nádam jóga a Bhakti jsou nedílnou součástí mých lekcí i kurzů.

Irena Hovorková

Irena Hovorková

Iris je stejně jako Lucie velmi úspěšnou absolventkou školení Cvičitel hathajógy v Pranava Jóga Centrum, kde po roční mateřské „dovolené“ opět vede oblíbené lekce jógy.  Iris patří neodmyslitelně ke studiu a všem aktivitám s ním spojených, neboť není letáku, tlačítka na webu, na kterém by se nepodílela. Je talentovanou grafičkou, poradkyní a průvodcovskou duší všech lektorů, s nimiž spolupracujeme. S úsměvem vzpomínáme na první den, kdy k nám přišla na inzerát a byla odmítnuta, jen abychom s ní po zřejmě mnoha „kosmických“ společných cestách znovu své příběhy začali psát. Od té doby svou přítomností prodechuje studio v každém okamžiku, i když zrovna pro své četné mateřské povinnosti není fyzicky vidět. Momentálně se věnuje rodině a svým dvěma malým dětem. Její láska k józe, k mantrám a úcta ke tradici je nepřehlédnutelná. Iris je konzultantkou studentů jógy, pravou rukou Lenky a obětavou duší, na kterou se lze spolehnout.

Vzdělání a činnost:

 • Akreditované školení Cvičitel Hathajógy (200-hodin, Pranava Jóga Centrum, Ostrava, 2013)

 • Osvědčení o odborném školen Asistence v lekcích jógy (Pranava Jóga Centrum, Ostrava, 2014)

 • ​Školení Jóga Nidra a Regresní terapie (Pranava Jóga Centrum, Ostrava, 2015)

 • Organizátor, grafička a vedoucí organizačního týmu pro Yoga&Dance Spring Festival Ostrava (2012-současnost)

 • Technická podpora Pranava Jóga Centrum Ostrava (2014 – současnost)

Iris o sobě:

Slovo Jóga mě svým způsobem provází již od dětství. V jakékoliv její podobě. Ať už skrze ásanovou praxi, skrze filozofii, vibrace manter či pranayamu. Je to způsob, kterým poznávám sebe sama. Jsem milovnicí zpěvu a manter, které nejsou nic jiného, než vibrace, které vytvářejí vše kolem nás a vlastně i nás samotné.

Jóga je životní cesta, ze které se ohromě těším. Jak říká Sharon Gannon „Yoga is teaching us how to live harmoniously with the Earth.“ (Jóga nás učí, jak žít v harmonii se Zemí.) Jóga mě tedy naučila být laskavější, pokornější a naslouchající jak sama k sobě, tak i k ostatním bytostem.

Radim Holek, Mgr.

Radim Holek, Mgr.

Činnost:

 •  Zdravotnický záchranář za Zdravotnické záchranné službě MSK

 • Učitelství odborných předmětů pro zdravotní školy v Olomouci

 •  Instruktor resuscitace, urgentních stavů a první pomoci

 •  Instruktor Basic a Advance life support kurzů

Vzdělání:

 • – Střední zdravotnická škola v Ostravě – obor Všeobecná sestra

 • – Bc. – Ostravská univerzita v Ostravě obor Zdravotnický záchranář

 • – Mgr. – Univerzita Palackého v Olomouci – Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Kontaktujte nás

11 + 11 =