Víkendový školící program – Asistence v pozicích I., 18. – 20. 1. 2019

Základní informace: Ucelené školení, věnované asistencím v jógových pozicích a práci se specifickými skupinami.
Náročnost: Lektoři jógy ale i jednotlivci, zajímající se o oblast asistencí v jógových pozicích a práci se specifickými skupinami.
Lektor: Program bude veden Pavlou Boďa-Vanduchovou a Lucií Formanovou
Termín: Víkend 18. - 20. 1. 2019
Cena: Cena činí 3200 Kč do 8.1.2019, poté 3500 Kč
Těšíme se na Vás!
PŘIHLÁŠENÍ SE NA LEKCI JE ZÁVAZNÉ

Předběžný harmonogram školení, s časovou dotací 24 hodin:

Pátek:
16:00 – 16:45 Úvod + Základní pravidla asistencí
17:00 – 18:30  Asistence + praxe- pozice pozdravu slunci
18:45 – 19:30  Asistence + praxe- pozice pozdravu slunci
Sobota:
9:00 – 10:30  Zbytek pozic z pozdravů slunci asistence + praxe
10:40-12:10  Pozice ve stoje, rozbor, asistence + praxe
13:00-14:30   Pozice ve stoje, rozbor, asistence + praxe
14:45 – 16:15 Balance a twisty v pozicích ve stoje, asistence + praxe
16:30 – 18:00 Úvod a základní principy specifických skupin
18:15 – 19:45 Zdravotní aspekty, úloha dechu a relaxace při práci se specifickými skupinami (zaměřeno na seniory)
Neděle
8:30 – 10:00 Pomůcky vhodné pro práci se seniory, soubor pozic do lekcí
10:15 -11:45 Restorativní pozice, rozbor, asistence
12:30 -14:00 Ukázkové lekce jógy pro seniory, rozbor, asistence

14:15 -15:00 Shrnutí, prostor pro dotazy

V průběhu školení budou uskutečňovány krátké přestávka. Vyučovací hodina je v délce 45 min.

Registrace online již není možná.

*Tyto údaje jsou pro odeslání povinné.

Zaslané údaje budou sloužit výhradně pro úkony spojené s Vaší registrací k semináři/kurzu pořádaném v PRANAVA JÓGA CENTRUM.

Všeobecné a storno podmínky

K úspěšnému dokončení registrace je potřeba uhradit příslušnou částku převodem či osobně v hotovosti ve studiu. Částka musí být připsána na náš účet do 3 pracovních dnů po obdržení přihlášky.Poté ztrácíte místo v kurzu/semináři, popř. nárok na zvýhodněnou cenu a přihláška propadá. Po připsání příslušné částky na náš účet, Vás o tomto budeme e-mailem informovat.

Vaše přihláška je závazná, pokud nebudete moci navštívit kurz/seminář/školení, ke kterému jste se přihlásili, prosíme o omluvu předem, abychom neblokovali místa jiným uchazečům. Omluvit se z přihlášené akce můžete osobně ve studiu, telefonicky, emailem nebo posláním sms zprávy.

Kurz se sestává z po sobě navazujících lekcí. V případě nemožnosti účasti na jednotlivé lekci ze strany účastníka, není možné poslat náhradníka, či si lekci nechat zpětně proplatit. V takovém případě daná lekce vynechaná účastníkem propadá.

Při zrušení účasti na již uhrazeném semináři, nebo při zrušení účasti na začátku celého zaplaceného kurzu (tj. před první lekcí kurzu), ze strany klienta alespoň 36 hodin před jeho začátkem,činí storno poplatek 30 % z uhrazené částky, zbylá část poplatku za seminář/kurz bude účastníkovi vrácena. Při stornu semináře/kurzu méně, než 36 hodin před jeho začátkem, propadá poplatek v plné výši. Rovněž nelze poslat náhradního účastníka. V případě storna semináře ze strany jóga centra bude účastníkovi vrácen poplatek za seminář v plné výši. V případě storna kurzu či jeho částí ze strany jóga-centra, bude účastníkovi vrácena poměrná část poplatku za každou stornovanou lekci z kurzu.

Všeobecné podmínky se nevztahují k akreditovanému školení, které má specifické podmínky uvedené přehledně v popisu školení.