O Józe

Slovo Jóga se ze Sanskrtu tradičně překládá jako Unie, Sjednocení. Jóga je takový stav, kdy se zklidní všechny duševní pochody a nastává moment uvědomění si vyššího Já, sjednocení s Univerzem, stav nejvyššího vědomí. Nastává pak prožitek nejvyšší blaženosti, stav, kdy nám nechybí už opravdu nic, jsme odproštěni od fyzického těla a myšlenek.

Cílem praxe je stav zvaný Samadhi – osvícení. Jóga není náboženství, ačkoliv její učení je stavěno na pradávných východních duchovních textech. Jóga je spirituální praxe. Ne každý je schopen v tomto stavu Samadhi vytrvat, pro většinu lidí je tímto okamžikem náhlý pocit blaženosti, např. ochutnáme-li něco nesmírně dobrého, moment, kdy doběhneme maraton, orgasmus při milování či moment, kdy poprvé uvidíme své dítě.

V takových momentech prožíváme pouze bezmeznou, čirou radost či uvolnění, opravdovou harmonii a splynutí. Cílem jógínské praxe je tyto momenty vymanit z mantinelů času a setrvat v tomto stavu nejdéle, jak je to jen možné.

Pod pojmem cvičení Jógy většinou západní svět představí provádění pozic, tzv. asán. Ale to je jen část jógínské praxe, i když nejrozšířenější v našich zeměpisných šířkách.

K čemu je Jóga dobrá?

 • zvyšuje koncentraci a rovnováhu v těle a mysli
 • pomáhá zlepšovat vztah k okolí i sobě samému
 • udržuje pružné a mladistvé tělo, jsme flexibilnější jak v těle, tak v mysli
 • upravuje náladovost, zahání chmury
 • pomáhá při snižování nadváhy
 • pomáhá dosahovat vnitřního pokoje a sebepřijetí
 • pomáhá objevit vztah k spiritualitě a rozvíjí ho
 • pomáhá předcházet nemocem

Aspekty Jógy podle učení Patanjaliho

 • Yama (pravidla ve vztazích zejména k ostatním bytostem)
 • Niyama (dodržování pravidel ve vztahu k nám samotným)
 • Asana (pozice)
 • Pranayama (kontrola dechu)
 • Pratyahara (odpočinek smyslů)
 • Dharana (soustředění se)
 • Dhyana (meditace)
 • Samadhi (stav duchovního povznesení)

V našem Jóga studiu se snažíme o začlenění všech těchto aspektů. Všechno souvisí se vším.

Cvičení asán je metaforou pro náš vlastní život, umožňuje nám sebereflexi sebe samých a pracovat tak na našich karmických záležitostech.

Téma měsíce

Verze inverze

Verze inverze

Co se děje na podložce by mělo odrážet naši představu o světě a našeho konání v něm. Když se mluví o obrácených pozicích, tak většinou ty klasické, jako jsou Stoj na rukou (adho mukha vrkshāsana), Stoj na předloktí (pincha mayurāsana) a Stoj na hlavě s oporou (salamba śirsāsana) se nám vybaví jako první. Zřídka si někdo představí distribuce bohatství, snížení lidského plýtvání nebo snížení živočišného průmyslu. Pokud nad převrácenými pozicemi přemýšlíte čistě jako nad ásánami - pozicemi, ve cvičebně ve svém jógovém studiu, tak je to začátek, ale v žádném případě to tady nekončí.

Celé téma - Verze inverze


Ve světle lásky

Ve světle lásky

Shri Brahmananda Sarasvati popisuje jógu jako “stav, kde nic nepotřebujete.” Zjistíte, že jste svatá bytost - že jste celostní bytost. Nakonec, až se objeví toto celostní jógínské osvícení, objevíte, jak zanecháváte sobeckých tendencí, jak míň viníte ostatní nebo přestáváte vidět sebe, jako oběti jakéhokoliv typu zneužívání nebo okolností.

Protože v našich tělech nosíme nedořešené karmy, někdy negativní emoce mohou vystoupit během ásánové praxe. Emoce jako je strach, žárlivost, zloba, pomstichtivost, cinismus, pochyby a malá víra jsou výsledky karem nebo konání v minulosti, které nebyly vedeny láskou. Tyto černé emoce jsou překážky zakrývající naše vidění a mohou nás blokovat od pocitu spojení s naší věčnou opravdovou přirozeností. Můžeme tyto problémové emoce řešit skrze lásku a začít tak posouvat naše vnímání od pocitu oddělenosti ke stabilitě a radosti - jinými slovy ke sthira a sukham.

Celé téma - Ve světle lásky


Pratyahára - kam investujete energii

Pratyahára - kam investujete energii

V praxi pratjahára, která je jednou z osmi kroků Aštangy Jógy, stahujeme smysly dovnitř, abychom se soustředili na vnitřní svět, namísto vydávání energie výhradně venkovnímu světu. Co vnímáme ve světě vnějším je pouze jedna část našeho kompletního vědomí.

Celé téma - Pratyahára - kam investujete energii


Otevřené dveře

Otevřené dveře

nimittam aprayojakaṁ prakṛtīnāṁ varaṇa-bhedas tu tataḥ kṣetrikavat

Příčiny nezpůsobují pohyb přírody, Prakriti. Pouze odstraňují překážky a clony, tak jako farmář boří bariéry pro vodu, aby tekla do polí. Překážky odstraněné příčinami, příroda je sama od sebe dokonale prostoupena.

Mnoho lidí si myslí, že jóga je o získávání něčeho, jisté zdatnosti nebo schopnosti provádět asány - pozice. Co opravdu děláte je, že eliminujete překážky, které vás omezují se tam dostat. Odloupáváte všechen přebytek.  Omezující myšlenky, zužování možností, které znemožňují plynutí energie - prány.

Celé téma - Otevřené dveře


Vyprávěj...

Vyprávěj...

Lidé milují příběhy, nejen ostatních lidí, ale i své vlastní příběhy. Poměrně rychle zachytíme, zda je nám příběh příjemný a chceme naslouchat dále, anebo nepříjemný a odvracíme od něj sluch i zrak. Co příběh činí příjemným, je přítomnost ctnosti, krásy, dobra, lásky. Tyto, jak říká Maharadž, existují samy pro sebe, samotné jsou cílem. Co činí příběh nepříjemným je jakýkoliv mentální závoj bránící v projevení těchto esenciálních kvalit. A my sklouzáváme do světa mentálních schémat nízkých tužeb, strachu, viny, nejistoty, které nás nutí vytvořit si vnitřní ochranné hradby, ve kterých nakonec uvízneme.

Už na základní škole jako děti začneme pozorovat, že lidské jednání, a s ním odvíjející se příběh, je utříděno v průběhu času na základě vnitřních pohnutek. Díky nim se i naše chování stává uspořádaným, cíleným a záměrným. Tedy předvídatelným. Dvěma ústředními tématy, a zároveň motivem sloužícím jako pohon k jednání a vytváření příběhu, jsou moc a láska. Podružným motivem moci a síly jsou pak strach (osobní moc ohrožující), a touha (moc posilující). Skrze své jednání se buď snažíme prosadit sebe sama, anebo se sloučit s okolním světem skrze pouta lásky, přátelství a intimity. Tyto dvě posouvají příběh dopředu a dávají činnosti význam.

Příběhy o sobě vyprávíme nahlas ostatním stejně jako tiše sami sobě.Potíž netkví v příběhu či v jednotlivých dílčích událostech, ale ve stylu, jakým jej sobě a ostatním vyprávíme. Forma, kterou zvolíme k vyprávění, odráží zvnitřněný vztah k sobě, jako ústřední postavě. Volíme-li komediální, jarní a svěží způsob, začínáme rádi znovu a optimisticky věříme, že věci nakonec dopadnou dobře. Chápeme život tak, že

Celé téma - Vyprávěj...


Seznam všech témat