O Józe & Témata Měsíce

Slovo Jóga se ze Sanskrtu tradičně překládá jako Unie, Sjednocení. Jóga je takový stav, kdy se zklidní všechny duševní pochody a nastává moment uvědomění si vyššího Já, sjednocení s Univerzem, stav nejvyššího vědomí. Nastává pak prožitek nejvyšší blaženosti, stav, kdy nám nechybí už opravdu nic, jsme odproštěni od fyzického těla a myšlenek.

Cílem praxe je stav zvaný Samadhi – osvícení. Jóga není náboženství, ačkoliv její učení je stavěno na pradávných východních duchovních textech. Jóga je spirituální praxe. Ne každý je schopen v tomto stavu Samadhi vytrvat, pro většinu lidí je tímto okamžikem náhlý pocit blaženosti, např. ochutnáme-li něco nesmírně dobrého, moment, kdy doběhneme maraton, orgasmus při milování či moment, kdy poprvé uvidíme své dítě.

V takových momentech prožíváme pouze bezmeznou, čirou radost či uvolnění, opravdovou harmonii a splynutí. Cílem jógínské praxe je tyto momenty vymanit z mantinelů času a setrvat v tomto stavu nejdéle, jak je to jen možné.

Pod pojmem cvičení Jógy většinou západní svět představí provádění pozic, tzv. asán. Ale to je jen část jógínské praxe, i když nejrozšířenější v našich zeměpisných šířkách.

K čemu je Jóga dobrá?

 • zvyšuje koncentraci a rovnováhu v těle a mysli
 • pomáhá zlepšovat vztah k okolí i sobě samému
 • udržuje pružné a mladistvé tělo, jsme flexibilnější jak v těle, tak v mysli
 • upravuje náladovost, zahání chmury
 • pomáhá při snižování nadváhy
 • pomáhá dosahovat vnitřního pokoje a sebepřijetí
 • pomáhá objevit vztah k spiritualitě a rozvíjí ho
 • pomáhá předcházet nemocem

Aspekty Jógy podle učení Patanjaliho

 • Yama (pravidla ve vztazích zejména k ostatním bytostem)
 • Niyama (dodržování pravidel ve vztahu k nám samotným)
 • Asana (pozice)
 • Pranayama (kontrola dechu)
 • Pratyahara (odpočinek smyslů)
 • Dharana (soustředění se)
 • Dhyana (meditace)
 • Samadhi (stav duchovního povznesení)

V našem Jóga studiu se snažíme o začlenění všech těchto aspektů. Všechno souvisí se vším.

Cvičení asán je metaforou pro náš vlastní život, umožňuje nám sebereflexi sebe samých a pracovat tak na našich karmických záležitostech.

Téma Měsíce

Proč máme rádi války?

Proč máme rádi války?

O son of Kuntī, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore get up and fight with determination. Krishna, BG II.37 Ó synu Kunti, zemřeš-li, získáš nebe, zvítězíš-li, bude ti...

Otevřené dveře

Otevřené dveře

nimittam aprayojakaṁ prakṛtīnāṁ varaṇa-bhedas tu tataḥ kṣetrikavat Příčiny nezpůsobují pohyb přírody, Prakriti. Pouze odstraňují překážky a clony, tak jako farmář boří bariéry pro vodu, aby tekla do polí. Překážky odstraněné příčinami, příroda je sama od sebe dokonale...

Vyprávěj

Vyprávěj

Byl jednou jeden mladík, který vyrůstal spolu s pěti bratry v rodině, jež se neměla v oblibě s průbojnější větví rodiny. Dalo by se říci, že se celý tento rod neměl v oblibě mocnější členy, kteří oplývali asertivním chováním a uměli si vzít, co chtěli. Často jim...

Tělo, krev, kosti a prázdný prostor

Tělo, krev, kosti a prázdný prostor

Kāyākāśayoh Sambandha-Samyamāl
Laghu-Tūla-Samāpatteś Cākāśa-Gamanam Pokud cvičíme samyamu (soustředění a následné splynutí meditujícího s objektem meditace), na vztah mezi tělem a éterem, v těle nastane lehkost jako bavlna a tělo dosáhne levitace v prostoru. - PYS...

Proč ásana?

Proč ásana?

Jeden z žáků se nedávno pozastavil nad tím, proč některé tradice jógy, jako například tradice bhakti - jóga oddanosti, věnují tak málo pozornosti či téměř žádnou praxi ásán - pozic, a že v Jivamukti Józe a ostatních nynějších jógových disciplínách hraje praxe ásán...

Slovo, význam a pocit

Slovo, význam a pocit

Přestože na nás Yoga sūtra, odkud tento aforismus vychází, dýchá z historie staré stovky let, na absolutní platnosti definic to nic nemění. Mistr jógy Patandžali, který je ztělesněním samotného Viśnu, nám všem praktikantům, učitelům a studentům předkládá ucelený návod...

Já mám jámu, ty máš jámu

Já mám jámu, ty máš jámu

  Yama. Slovo, na které jste už možná v jógové praxi a literatuře narazili. Možná jednou a překročili jste ho jako psí exkrement v obýváku. Anebo jste o něm stokrát už četli, možná už jste stejně jako já párkrát o něm i něco děsně duchovního napsali a sem tam...

Vzpomínání a zapomínání

Vzpomínání a zapomínání

„Přirozeným způsobem meditace je ne vědět spoustu věcí, ale vše zapomenout. Pak budeme vědět vše.“ Shri Brahmananda Sarasvati. Náš původ, nebo osvícené Já je neposkvrněné – leč zapomenuté, v příbytku těla. Osvícené Já je vědomé jako blažená síla života proudící skrze...

Dharmický rok 2016 a návrat k Sobě

Dharmický rok 2016 a návrat k Sobě

Jak se teď cítíte? Jednoduše pociťte sebe sama. Jaké to je prožívat sebe teď a tady? Prostě jenom pociťte ten pocit – a kromě toho pocitu, můžete pocítit někoho, kdo to cítí? Anebo jsou jedním a tímtéž? Někteří z vás mohou mít, co bychom nazvali negativním pocitem,...

Mantra

Mantra

Starodávné spisy jógy vypovídají, že Bůh je zvuk a zvuk je Bůh: Śabda Brahman. Není nic jiného než Boha. Bůh je vše. Bůh je skutečný. Bůh je realita. Bůh je zvuk. Všechny formy reality jsou formy zvuku – hudby – jejich vlastní podstata složená z vibrací. To, co vidíme...

Vyprávění příběhu

Vyprávění příběhu

Indra (védský bůh hromu a blesku) na sebe vzal podobu sokola, aby vyzkoušel charakter krále Sibi. Sokol pronásledoval holubici, kterou chtěl zabít. Holubice zaletěla ke králi Sibi a prosila ho o ochranu před jejím pronásledovatelem. Krále přepadlo neskutečné soucítění...

Zvuk jógy

Zvuk jógy

Věda v poslední době dohání to, co staří jogíni věděli a předávali dále již po mnoho let; a to, že svět, který vidíme a prožíváme je tvořen zvukem. To, které je viděno jako pevné, jako je hmota, je opravdu prostor s malými jednotkami energie vibrující jeden okolo...

Radost je naší podstatou – Aham Brahmasmi

Radost je naší podstatou – Aham Brahmasmi

Zatímco jógové asány cvičíme poměrně často, význam jógových textů jako Bhagavad gíta nebo Upanišády nás většinou míjí, povětšinou z vlastního rozhodnutí. Možná máte pocit, že „mě“ to nezajímá, možná se bojíte, že se v tom ztratíte, anebo že to „my“ Středoevropané...

Život po životě a reikarnace

Život po životě a reikarnace

"Saṁskara-sākṣāt-karaṇāt-pūrva-jāti-jñānam." Přenosem nevědomého konání (podprahových vzorců chování – saṁskara) do vědomého světla, přichází poznání minulých životů. Yoga Sūtra III:18 “Po rozložení těla, podstata Já nezmizí. Tělo je projevem podstaty Já. Znalosti,...

Odevzdání

Odevzdání

Oběť - trpělivost růže přináší Lord Patanžali říká, že záleží na tom, jak moct po tom toužíte. Po milosti. Po osvobození. A podle míry vašeho úsilí bude vaše úsilí odměněno. Co a kolik jste ochotni obětovat? Co vlastně znamená obětovat? Nemusíte zaříznout kozu, prodat...

Paměť a Samádhi

Paměť a Samádhi

1.11 - Definice paměti Anubhūtaviṣayāsampramoṣaḥ smṛtiḥ Paměť je vyvolávaná reprodukcí předchozích vjemů objektu Něco na té paměti je. Paměťové pole zkoumal v Jógasútře už Patandžali a významu paměti přikládal obrovský význam na cestě k osvícení a prožitku zvanému...

Svět se uspořádá podle…

Svět se uspořádá podle…

Svět se uspořádá podle toho, jak rozumíme sami sobě (Manorama D Alvia) V časech zrychlené komunikace se valí ze všech stran samá moudra, přičemž Facebook už aby jeden považoval za studnici (či stoku) všemožných mouder, odrážejících a podporujících zejména nálady a...

Verze inverze

Verze inverze

Co se děje na podložce by mělo odrážet naši představu o světě a našeho konání v něm. Když se mluví o obrácených pozicích, tak většinou ty klasické, jako jsou Stoj na rukou (adho mukha vrkshāsana), Stoj na předloktí (pincha mayurāsana) a Stoj na hlavě s oporou (salamba...

Metamorfóza jógou

Metamorfóza jógou

Asi jako u většiny zápaďáků na samotném začátků mojí praxe stála asána. Toporná, upocená a ani trochu přirozená asánová praxe, ačkoliv navenek působila zřejmě osvíceně. Cokoliv ale děláte poctivě, přináší to ovoce. Budete-li pilně ve škole studovat, půjdete si časem...

Pratyahára – kam investujete energii

Pratyahára – kam investujete energii

Yama-niyama-āsana-prāṇāyāma-pratyāhāra-dhāraṇā-dhyāna-samādhayo’ṣṭāvaṅgāni.Restrikce, Dodržování, Pozice, Kontrola Dechu, Vtažení Smyslů, Koncentrace, Meditace a Extáze, to je 8 kroků Jógy.Pataňdžaliho Jóga Sútry II.29 V praxi pratjahára, která je jednou z osmi kroků...

Satya jako rakovina

Satya jako rakovina

Jóga nastává když se /po/zastaví pohyb na poli vědomí. Pak svědek a pozorovatel dlí ve své skutečné podobě neomezeného a skutečného, univerzálního “Já”, existuje s ním v absolutním souladu…. Takhle nějak začíná Patanjali Sūtru, jeden z nejvýznamnějších textů jógy,...

Přijďte si vyzkoušet jógu do našeho studia!