Já mám jámu, ty máš jámu

Já mám jámu, ty máš jámu

Tedy jáma vyjadřuje princip, nejen přikázání nebo doporučení, jak se často dočteme, kdy omezením paradoxně dochází k rozšíření, k expanzi a rozmachu. Čeho? Vás. A paradoxně pro vás tam moc místa nezbývá. Patandžali nebyl hloupý a sútry jsou důmyslně navzájem propojeny, i když vám i mě občas spojení uteče.

Po vyjmenování jám se v sútrách dočteme, co se stane, když je jogín začne aplikovat ve svém životě. Začne-li cvičit ahimsu, dočte se, že skrze ukotvení v ahimse ustane nepřátelství k ostatním, a podobně je to s ostatními jámami, kde uplatňujeme pravidlo něco za něco, “budeme-li cvičit xx, dostane se nám xxx”. Pro jámy jsme si vykopali jámu, do které padáme s  myšlenkou, že se jogínovi, jednotlivci, skrze jámy něčeho dostane. Jeho/její jógová praxe bude něčím obohacená. On/Ona bude přetransformovaná. Ano, a zároveň...

Celé téma - Já mám jámu, ty máš jámu


Pozornost - činnost k mání pro vnímání

Pozornost - činnost k mání pro vnímání

Prostřednictvím energie detekujeme energii z fyzického světa, avšak vnímaný pocit či vzruch podléhá interpretaci přijímané smyslové informace. Fyzikové nám potvrzují, že vše v projeveném světě se seskládává primárně z energie, a to, co vnímáme je procesováno mozkem.

Abychom zabránili přetížení systému informacemi, používáme jako filtr právě pozornost. Pozornost může být volně definována jako zaměření a soustředění na jeden objekt s vyloučením dalších objektů nebo činností k dispozici pro vnímání. 

Celé téma - Pozornost - činnost k mání pro vnímání


Satya jako rakovina

Satya jako rakovina

Jako poslední z kléš (abhinivēśa) uvádí Pataňjali postrach jáství a ega největší, kterým je obava ze zániku a smrti. Rozšiřme tento koncept krom strachu z fyzické smrti, také o obavu ze zá vlastního konceptu osobního “já”, osobního sebe-vnímání. Každá změna názoru a postoje představuje malou smrt a ztrátu kusu identity (už jste někdy v komentářích na Facebooku viděli člověka změnit názor?). Každé nevyplněné přání, vybledlá vzpomínka a zánik mylné představy zanechá jizvu v konceptu sebe-vnímání a otevírá dveře krizi identity. A to bolí.

Ve své knize “Nemoc jako cesta” mechanismus kléš popsal autor jako následující:

“Čím víc se vymezuje ego, tím víc ztrácí cit pro celek, jehož je pořád pouhou součástí. Podléhá iluzi, že může něco udělat “samo”... Nic a nikdo se ve skutečnosti nemůže vydělit ze zbytku univerza. Naše já si to může pouze namlouvat. Podle toho, nakolik se já uzavírá do sebe, člověk ztrácí “religio”, zpětnou vazbu na prapůvod svého bytí. Ego se pokouší uspokojovat své potřeby a přikazuje nám, kudy máme jít. Přitom je mu milé vše, co slouží dalšímu vymezení, odlišení, neboť se cítí tím zřetelněji, čím ostřeji je stanovena hranice. Bojí se pouze, že se stane vším v jednom, neboť by to znamenalo jeho smrt. Proto usilovně, chytře a přesvědčivě hájí svou existenci a staví do svých služeb nejposvátnější teorie a nejušlechtilejší úmysly - jde mu hlavně o to, aby přežilo” (Dahlke, s. 308)

Celé téma - Satya jako rakovina


Metamorfóza jógou

Metamorfóza jógou

Asi jako u většiny zápaďáků na samotném začátků mojí praxe stála asána. Toporná, upocená a ani trochu přirozená asánová praxe, ačkoliv navenek působila zřejmě osvíceně. Cokoliv ale děláte poctivě, přináší to ovoce. Budete-li pilně ve škole studovat, půjdete si časem pro diplom, budete-li pilně krást a fetovat, skončíte ve vězení (v tom lepším případě) a budete-li pilně cvičit jógu, sklidíte první “ochutnávky” magického prožitku jógy.

Celé téma - Metamorfóza jógou


Verze inverze

Verze inverze

Co se děje na podložce by mělo odrážet naši představu o světě a našeho konání v něm. Když se mluví o obrácených pozicích, tak většinou ty klasické, jako jsou Stoj na rukou (adho mukha vrkshāsana), Stoj na předloktí (pincha mayurāsana) a Stoj na hlavě s oporou (salamba śirsāsana) se nám vybaví jako první. Zřídka si někdo představí distribuce bohatství, snížení lidského plýtvání nebo snížení živočišného průmyslu. Pokud nad převrácenými pozicemi přemýšlíte čistě jako nad ásánami - pozicemi, ve cvičebně ve svém jógovém studiu, tak je to začátek, ale v žádném případě to tady nekončí.

Celé téma - Verze inverze


Ve světle lásky

Ve světle lásky

Shri Brahmananda Sarasvati popisuje jógu jako “stav, kde nic nepotřebujete.” Zjistíte, že jste svatá bytost - že jste celostní bytost. Nakonec, až se objeví toto celostní jógínské osvícení, objevíte, jak zanecháváte sobeckých tendencí, jak míň viníte ostatní nebo přestáváte vidět sebe, jako oběti jakéhokoliv typu zneužívání nebo okolností.

Protože v našich tělech nosíme nedořešené karmy, někdy negativní emoce mohou vystoupit během ásánové praxe. Emoce jako je strach, žárlivost, zloba, pomstichtivost, cinismus, pochyby a malá víra jsou výsledky karem nebo konání v minulosti, které nebyly vedeny láskou. Tyto černé emoce jsou překážky zakrývající naše vidění a mohou nás blokovat od pocitu spojení s naší věčnou opravdovou přirozeností. Můžeme tyto problémové emoce řešit skrze lásku a začít tak posouvat naše vnímání od pocitu oddělenosti ke stabilitě a radosti - jinými slovy ke sthira a sukham.

Celé téma - Ve světle lásky


Pratyahára - kam investujete energii

Pratyahára - kam investujete energii

V praxi pratjahára, která je jednou z osmi kroků Aštangy Jógy, stahujeme smysly dovnitř, abychom se soustředili na vnitřní svět, namísto vydávání energie výhradně venkovnímu světu. Co vnímáme ve světě vnějším je pouze jedna část našeho kompletního vědomí.

Celé téma - Pratyahára - kam investujete energii


Otevřené dveře

Otevřené dveře

nimittam aprayojakaṁ prakṛtīnāṁ varaṇa-bhedas tu tataḥ kṣetrikavat

Příčiny nezpůsobují pohyb přírody, Prakriti. Pouze odstraňují překážky a clony, tak jako farmář boří bariéry pro vodu, aby tekla do polí. Překážky odstraněné příčinami, příroda je sama od sebe dokonale prostoupena.

Mnoho lidí si myslí, že jóga je o získávání něčeho, jisté zdatnosti nebo schopnosti provádět asány - pozice. Co opravdu děláte je, že eliminujete překážky, které vás omezují se tam dostat. Odloupáváte všechen přebytek.  Omezující myšlenky, zužování možností, které znemožňují plynutí energie - prány.

Celé téma - Otevřené dveře


Vyprávěj...

Vyprávěj...

Lidé milují příběhy, nejen ostatních lidí, ale i své vlastní příběhy. Poměrně rychle zachytíme, zda je nám příběh příjemný a chceme naslouchat dále, anebo nepříjemný a odvracíme od něj sluch i zrak. Co příběh činí příjemným, je přítomnost ctnosti, krásy, dobra, lásky. Tyto, jak říká Maharadž, existují samy pro sebe, samotné jsou cílem. Co činí příběh nepříjemným je jakýkoliv mentální závoj bránící v projevení těchto esenciálních kvalit. A my sklouzáváme do světa mentálních schémat nízkých tužeb, strachu, viny, nejistoty, které nás nutí vytvořit si vnitřní ochranné hradby, ve kterých nakonec uvízneme.

Už na základní škole jako děti začneme pozorovat, že lidské jednání, a s ním odvíjející se příběh, je utříděno v průběhu času na základě vnitřních pohnutek. Díky nim se i naše chování stává uspořádaným, cíleným a záměrným. Tedy předvídatelným. Dvěma ústředními tématy, a zároveň motivem sloužícím jako pohon k jednání a vytváření příběhu, jsou moc a láska. Podružným motivem moci a síly jsou pak strach (osobní moc ohrožující), a touha (moc posilující). Skrze své jednání se buď snažíme prosadit sebe sama, anebo se sloučit s okolním světem skrze pouta lásky, přátelství a intimity. Tyto dvě posouvají příběh dopředu a dávají činnosti význam.

Příběhy o sobě vyprávíme nahlas ostatním stejně jako tiše sami sobě.Potíž netkví v příběhu či v jednotlivých dílčích událostech, ale ve stylu, jakým jej sobě a ostatním vyprávíme. Forma, kterou zvolíme k vyprávění, odráží zvnitřněný vztah k sobě, jako ústřední postavě. Volíme-li komediální, jarní a svěží způsob, začínáme rádi znovu a optimisticky věříme, že věci nakonec dopadnou dobře. Chápeme život tak, že

Celé téma - Vyprávěj...


Svět se uspořádá podle....

Svět se uspořádá podle....

Znáte to sami, sejdete se s rozvádějící kamarádkou a tam vám povídá jak je jeho mlčení projevem nezájmu, a když už jsme u toho - zapátrá v paměti, jejíž obsah se upraví momentálním dojmem, aby podpořila nynější stanovisko - nikdy se mě nezastal, když jsem potřebovala. Načež se čeká na vaše přitakání, aby bylo vymalováno, podtrženo, sečteno, ocejchováno. Sejdete-li se pak s manželem, slyšíte jinou verzi. Cokoliv jsem řekl, tak smetla ze stolu. Už jsem nevěděl, co mám vlastně říkat, nešlo se jí zavděčit. Načež provede téměř identický manévr - zapátrá po podpůrných argumentech dokazujících pravdivost jeho tvrzení, smete ze stolu nebo zlehčí důkazy o opaku, a pak už se čeká na něčí přitakání. Zabijákem vztahů nejsou hádky nebo rozdílné vnímání těchtéž jevů, ale verva, s jakou se pouštíme do obrany vlastního sebe-vnímání.

 To, za Co (ne koho) považujeme se projevuje dnes a denně v situacích, kdy nám něco vadí i nevadí. Každý máme své mám rád/nemám rád (raga - dveśa). V józe jde o to nepřilnout ke svým mám rád-nemám rád, k ničemu, co mě definuje a omezuje. Prohlubujeme-li své “nemám rád, nesnáším když” stejně jako “mám rád, tohle mi vyhovuje, tohle chci”, tesáme do kamene svou identitu a ztrácíme pružnost. Stejně jako v asánách, chybí-li pružnost, zlomíme se. Slovy Lao-tzu, k Sobě, jako tekoucí vodě máme velmi daleko.

Celé téma - Svět se uspořádá podle....


Radost je naší podstatou - Aham Brahmasmi

Radost je naší podstatou - Aham Brahmasmi

Na úrovni těla-mysli nás vedou na zcestí motivy „Du-kham“ – tužba po hedonických prožitcích, ať už fyzického rázu jako vydatné jídlo a pití, nebo konceptuelních věcech jako tužba po penězích, po ohodnocení v práci, po slávě, úspěchu. Motivem „Du-kham“ je taktéž strach. Kolik věcí děláme ze strachu? Strach, že spadneme, že se spleteme, že nám to nevyjde, že tu práci nedostaneme nebo že mě vyhodí, že nebudeme vyslechnuti, že nás někdo opustí a taky, že umřeme. Strach je projevem toho, že se chceme něčemu vyhnout. Každé „du-kham“ se odvíjí od toho, co chci a co nechci. Pokud řídí hru zvanou váš život tyto dva motivy, nejspíš trvalého štěstí nepociťujete. Pořád se honíte nebo stagnujete a vnitřní klid nepřichází. Ovšem i toto je projevem vnitřní tužby po trvalém štěstí. Na co chcete získat spoustu peněz, uznání? Někde hluboko máte zakódováno rovnítko mezi penězmi a možnostmi, možnosti přinášejí svobodu, svoboda přináší radost, vám i vašim dětem, partnerům, rodičům (prodloužení vás). V každém momentě se tak chcete přiblížit radosti, ačkoliv volíte majestátní okliku. Karmy je víc, dharma je jedna. A motiv je podprahově taktéž jen jeden - “kham”.

 

Pokud chceme cítit osvobozující jednotu s Brahmánem, potřebujeme navázat těsný kontakt s radostí. Tou bezbřehou radostí (Brahmá), kterou cítíte jen když se “vy” zratíte, v čase i v prostoru. Moderní psychologie tomu říká plynutí - “flow”, a takovou činnost nazývá autotelickou (kdy cesta je totožná s cílem). Všechno, co z radosti vychází, co děláme a jak myslíme, nám otevírá srdce. Říkáme, že žijeme ze srdce. Cítíme Krišnovu flétnu, jejíž zvuk se line vnějším i vnitřním světem (nádam).

Celé téma - Radost je naší podstatou - Aham Brahmasmi


Odevzdání

Odevzdání

Lord Patanžali říká, že záleží na tom, jak moct po tom toužíte. Po milosti. Po osvobození. A podle míry vašeho úsilí bude vaše úsilí odměněno. Co a kolik jste ochotni obětovat? Co vlastně znamená obětovat? Nemusíte zaříznout kozu, prodat dům a žít v jeskyni. Když něco děláme ze srdce, nemusíme o tom přemýšlet. Právě naopak! Není to obětování se. Není to něco za něco. Není to okázalé, ani gesto. Nepotřebujete, aby to někdo viděl nebo ocenil. Děje se to samo a nikde to nevyčnívá. Je to tiché. Je to nenápadné a je to pořád s vámi. Není to v dosahu mysli.

Celé téma - Odevzdání


Proč ásana?

Proč ásana?

Radža Jóga, cesta mysli, je 8-pilířová cesta - nebo-li Aštanga jóga popsaná Patandžálim v jeho Jóga sútrách. Primárně se soustředí na pozorování a prozkoumávání tendencí a charakteru mysli, nakonec schopnost úplného odklonění naší identity od obsahu vlastní kolísavé mysli a to je moment, kdy poznáme Jednotu Bytí. Sri Krishnamacharya a Sri K. Pattabhi Jois jsou oba radža jógíni.  

Abychom mohli praktikovat Jógu musíme být inkarnováni čili žít ve fyzickém těle. Bhakta jógín zpívá od srdce a hlasem, které jsou součástí těla, jñana jógín sedí a medituje zatímco je v těle a karma jógín vykonává své soucitné konání pomocí těla. Ásána se týká našich vztahů se Zemí a všech ostatních a způsob, kterým se vztahujeme k ostatním vyžaduje fyzickou přítomnost. Karmu vytváříme tím, jak jednáme s ostatními, ta se pak ukládá do vědomí stejně jako do tkání našich fyzických těl. Dá se říci, že naše tělo je tvořeno karmami , a tak pohyb těla v ásánové praxi může mít za efekt očištění naší karmy, pomůže nám se cítit víc pohodlněji v těle, v našich vztazích s ostatními, a nakonec nás dovede ke svobodě a osvobození. 

Celé téma - Proč ásana?


Paměť a Samádhi

Paměť a Samádhi

Pamětí jsme doslova prorostlí. Nedávno mi jedna dobrá duše napsala “nehážu flintu do žita, já si jen pamatuji, jak to bylo minule”. Kolikrát tuhle metodu vnímání reality v jiných obměnách děláme automaticky sami? Paměťové stopy jsou to, co nám umožňuje vytvářet referenční body a tím se vztahovat k okolí. Bez paměti se nedá v běžném životě žít, ale existujeme skutečně jen tehdy, kdy si “sebe” pamatujeme? Určitě ne, poněvadž existujeme i tehdy, kdy si “sebe” nepamatujeme, např. ve spánku. Nemusíme hned spát, ani v běžném dni si sebe nepřetržitě nepamatujeme, ale přece jsme. Vy si snad pamatuje sekundu po sekundě včerejší den? Byli jste tam přece! Anebo ne? Kdo jsme bez paměti?

Musíme si také pamatovat, že paměť vyjadřuje to, jak a kde si stojíte ve vztahu ke svému příběhu. Nikdo si nepamatuje identickou informaci, událost, děj stejně. Každý ji vnímá jinak. Jen jogín ji nevnímá nijak. Promítáme do ní “sebe”, tudíž to, jací jsme my. A přesně toto “sebe” naše paměť formuje a ve skutečnosti tohle “sebe” není. Paměť neleží na lineární ose vlastního života, ačkoliv mysl ji tak rozumí nejlépe. Přemýšlejme o paměti ve vrstvách, radí Manorama. Jste tím člověkem, kterým jste byli v patnácti? Těžko. Paměť a s ním “já a sebe” má mnoho vrstev.

Celé téma - Paměť a Samádhi


Zvuk jógy

Zvuk jógy

Každý zvuk, který vědomě vnímáme nebo vytváříme je tvořen dvěma objekty, které se setkají. Souhra rychlosti a materiálu, které vytváří zvukovou vlnu. Zvukové vlny, které vstoupí do ušního kanálu jsou zpracovány v mozku tak, abychom prožili zkušenost ze zvuku. Staří jogíni se definitivně o takové druhy zvuků zajímali, (jaké druhy zvuků? Mluvíme o všech zvucích) ale rozmýšleli nad tím, co byl první zvuk. Jak to bylo na počátku času? Je zde zvuk na pozadí všeho, co vnímáme? 

 Říká se, že nejmocnější mantra je Om, prvotní zvuk: na počátku bylo slovo. Na počátku byl zvuk a tento zvuk vibroval, až nakonec vytvořil fyzickou sféru. Tři zvuky , které se sloučí v OM, A U M, symbolizují tři etapy, kterými musí projít vše projevené: vznik, organizace, rozpad. “A” vibruje jako nejnižší tón, více v hrudi a hrdle. “U” vibruje v čelisti a tváři. Když se ústa zavírají k přechodu z “A” do “U” a směřují energii dopředu. “M” vibruje v lebce, protože dech a zvuk prochází výhradně skrze nosní dutinu. 

Celé téma - Zvuk jógy


Dharmický rok 2016 a návrat k Sobě

Dharmický rok 2016 a návrat k Sobě

Jaké to je prožívat sebe teď a tady? Prostě jenom pociťte ten pocit – a kromě toho pocitu, můžete pocítit někoho, kdo to cítí? Anebo jsou jedním a tímtéž? Někteří z vás mohou mít, co bychom nazvali negativním pocitem, například depresi nebo úzkost. Můžete cítit napětí v prsou, zvláštní pocit v břiše anebo tlak v hlavě. Anebo jestli máte chronické oněmocnění, můžete cítit nepohodu v epicentru, ze kterého nemoc pochází.

Avšak pro tuto chvíli, zapomeňte na pojmenování pocitu a jenom ho prozkoumávejte. Je tam ať už se jedná o cokoliv. Možná chcete změnit ten pocit, ale nemůžete. Na chvíli máte třeba možnost přemýšlet o něčem jiném, ale v tomto okamžiku si řekněte: “Cítím co cítím, a nic moc s tím pocitem nemůžu udělat”. Jak vidíme, vědomí si pocitu existuje jenom, protože existuje “já”, které má být odděleno od (pocitu) a má ten pocit sledovat a usměrňovat, a je pouhou představou.

Celé téma - Dharmický rok 2016 a návrat k Sobě


Život po životě a reikarnace

Život po životě a reikarnace

Zákon zachování energie říká, že energie není nikdy ztracena, pouze mění podobu. Energie, která byla vašim životem nemůže být ztracena, ale přemění se do jiné podoby energie. Transformace pokračuje a život se opět stává životem. Vaše nekončící duše se objevila a znovu objevuje v různých životech, tělech a časech. Ᾱtmān je pojmenování pro duši v Sánskrtu. Je to jemné nebo éterické tělo, který dlí ve fyzickém těle. Prošlo tisíci těly, místy a časy , dokonce i na jiných planetách než je Země, a jinými těly než ty lidské. Je to vaše pravá identita – podstata a je nesmrtelná.

Celé téma - Život po životě a reikarnace


Slovo, význam a pocit

Slovo, význam a pocit

Co oblíbené spojení “být přítomen”. Kdy skutečně umíme být bezvýhradně jen přítomni, aniž bychom si v hlavě už dělali úsudek, nesrovnávali, neanalyzovali? Pokud umíme alespoň na moment být PŘÍTOMNI, vylučujeme tak ze hry paměť, která nám jako jediná poskytuje referenční body, abychom mohli srovnávat a posuzovat. Co jsme viděli, slyšeli, zažili, ochutnali, považujeme za výhradního “sebe” a “své”. Kupujeme svůj příběh jako absolutní realitu. Jsme skutečně jen náš příběh? Kdo jste bez paměti?

Obsah paměti nazýváme vzpomínky a o těch víme z předešlých sūter, že jsou forma myšlenek. Veškerý význam existuje pouze v mysli a pokud vyprázdníme ji, do popředí prosvětluje čirá podstata a my v tomto světle vidíme věci takové jaké skutečně jsou, jako čiré světlo bez toho aniž bychom ho jakkoliv zabarvovali svým úhlem pohledu.

Celé téma - Slovo, význam a pocit


Proč máme rádi války?

Proč máme rádi války?

O son of Kuntī, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore get up and fight with determination. Krishna, BG II.37

 

Ó synu Kunti, zemřeš-li, získáš nebe, zvítězíš-li, bude ti patřit země! Proto, Ardžune, povstaň a rozhodni se k boji! Krishna, BG II.37

 

 

Celé téma - Proč máme rádi války?


Tělo, krev, kosti a prázdný prostor

Tělo, krev, kosti a prázdný prostor

Zakoušíme svět jako prostor vyplněný všemožnými pevnými těly, které do sebe naráží, zvláště, když si představíme veřejnou hromadnou dopravu ve městě. Jsme si plně jisti, že ty ostatní těla jsou pevná, a že se sráží s našimi pevnými těly. Další věc, kterou jsme si dost jisti je, že jsme těžcí, a že tíha našeho těla nás stahuje dolů k Zemi. Obáváme se pádu a smrti a ne toho, že odplujeme pryč. Jsme zdrceni váhou našeho já a obáváme se dne, kdy se všechno okolo nás zhroutí. O vážných věcech se mluví jako o “těžkých”, zatímco povrchní věci jsou brané na “lehkou váhu.” Od dětství se učíme bojovat proti gravitaci, nejdříve se postavit, pak chodit atd. Gravitace se stala našim nepřítelem. S věkem různé části těla vzdávají boj proti gravitaci a poklesnou k Zemi. Naše páteř se zakulatí pod těžkostí života a zhroutí se na srdce a plíce. 

Celé téma - Tělo, krev, kosti a prázdný prostor


Vzpomínání a zapomínání

Vzpomínání a zapomínání

"Přirozeným způsobem meditace je ne vědět spoustu věcí, ale vše zapomenout. Pak poznáme vše.“ Shri Brahmananda Sarasvati.

Náš původ, nebo osvícené Já je neposkvrněné – leč zapomenuté, v příbytku těla. Osvícené Já je vědomé jako blažená síla života proudící skrze veškeré bytí. Toto osvícené Já nás nikdy neopustilo, nezmizelo nebo se nevytratilo, ale přebývá v nás. Tato síla je vnitřním principem všeho živého. Je nesmrtelná a převtěluje se do nových těl, když je potřeba. My zažíváme tento náš původ během hlubokého spánku a samadhi. Prožitek z hlubokého spánku je osvěžující – ale zapomenutý. Samadhi je vzpomenutá identita s původním Já.

Celé téma - Vzpomínání a zapomínání


Vyprávění příběhu

Vyprávění příběhu

Významné knihy, jako Bible nebo Korán obsahují příběhy, které si pamatujeme celý život. Co je to dobrý příběh? Dobrý příběh je ten, který si zapamatujeme. Schopnost zapamatovat ho je opravdovým testem dobrého příběhu. Dobrý příběh má univerzální přesah a zároveň je vyprávěn osobním způsobem. Dobrý příběh převádí osobní zkušenost a promítá ji do univerzálních dimenzí. Příběh a vyprávění příběhů jsou nedílnými nástroji znalosti jógy.

Otec Svetketa byl velký mudrc, který učil svého syna o podstatě vesmíru, který je neviditelný a všude prostupující látka. “To je Realita. To je Atmán. Ty jsi To.” Svetketu poprosil otce, ať mu to vice vysvětlí. Otec mu řekl, ať dá hrst soli do sklenice s vodou a vrátí se zítra ráno. Když Svetketu ráno přišel, otec mu řekl, ať sůl z vody vyjme. Svetketu sůl ve vodě neviděl, protože se rozpustila. Otec mu řekl, ať vodu ochutná a řekl mu, jak ji objevil. Svetketu odpověděl, že voda je bez debat slaná. Otec ho vyzval, ať opět sůl hledá. Svetketu sůl neviděl, ale chutnal ji. Na to mu otec řekl, že neviditelná a jemná pralátka celého vesmíru nemůže být viděna, ale je přítomna jako ta sůl, která je neviditelná ve vodě. “To je Realita. To je Pravda. Ty jsi to.”

Celé téma - Vyprávění příběhu


Mantra

Mantra

Slovo mantra v Sanskrtu znamená “překročit mysl“: man znamená “mysl,“ a tra znamená “přejít.“ Mantry jsou magická slova, která mají potenciál ke změně naší reality, a nebo aspoň jejího vnímání, což může být v podstatě ta stejná věc. Ale k tomu, abychom mohli vyžít sílu mantry, změnit vnímání naší reality, tak musíme připustit, že mantry jsou jako zaklínadla a jako každé zaklínadlo, aby bylo efektivní, musí být pronášeno s upřímným záměrem a precizní výslovností. Mnozí z nás musí mantru mnohokrát opakovat, aby bylo dosaženo kýženého výsledku. Staří alchymisté s podporou říkávali , “s opakováním je kouzlo nuceno vyvstat.“ 

Celé téma - Mantra


Klidný intelekt

Klidný intelekt

Nalézání chyb v ostatních je zaručená cesta k narušené mysli a zničení klidného intelektu. Jakmile začneš soudit ostatní, najdi způsob, jak to nechat být. Ponech Bohu ať se o věci postará. Pokud si zapamatuješ, že On je svrchovaný vykonavatel, tak budeš schopný se oddat a vzdát se tendencí ega mít pod kontrolou výsledek situace. Tvoje práce je ochraňovat svou klidnou mysl. Můj učitel Shri Brahmananda Sarasvati by řekl: “Mind your own business!” “Hleď si svého.”

Celé téma - Klidný intelekt


Identita

Identita

Pokud hledáme atmanjñana, tak hledáme osvícenou seberealizaci – opouštíme veškeré egoistické tendence. Probudíme toho, kdo opravdu jsme. Jsme mimo naše individuální tělo, mysl a personalitu. Opustíme pocit já, mě, moje. Předtím než se probudíme a poznáme vědění Já, musíme poznat vědění já – jivajñana. Vše se v našich životech točí okolo identity. Naši první polovinu života strávíme hledáním identity a zbytek našeho života se, jak nejlépe to umíme, snažíme tuto identitu chránit. Líbí se nám určité věci, lidé, situace, hudba, knihy, jídlo, oblečení, životní styl, atd. protože se nám to hodí do toho, jak sami chceme sebe vidět a jak chceme ostatní aby nás viděli.

Celé téma - Identita


Jóga - metody a cíle jógy

Jóga - metody a cíle jógy

Mnoho lidí se učí Józe, někteří aby překonali své fyzické a duševní nemoci a slabiny, zatímco se někteří učí skrze ni nabýt okultních sil. Filozofové se učí Jógu aby své filozofii vdechli život, neboť bez Jógy jsou filozofická učení a Vedánta jako bezduché tělo. Nábožensky založení lidé využívají metody Jógy aby pochopili výroky svatých knih, protože bez Jógy nejsou všechny náboženské texty ničím jiným než pouhými metaforickými výroky. Hypnotizéři se učí Józe ve formě hypnózy (zkreslená forma Jógy) aby se stali profesionálními hypnotizéry. Někteří se učí Jógu jako kuriozitu, zatímco druzí ji studují za účelem nabytí nadpřirozených sil.

Jógy využíváme k léčení fyzických a duševních obtíží bez jakýchkoliv rizik. Jóga je jednoduchá a snadno naučitelná věda. Jako každá jiná je založená na faktech zkoumaných analýzou a syntézou myšlenek. Jóga zahrnuje jak analýzu objektu tak i subjektu, zatímco ostatní vědy analyzují pouze objekt. Ve stavu meditace je mysl velmi zářivá, mocná a je obdařena schopností daleko většího ovládání orgánů a smyslů než jakákoliv jiná věda. Jóga je mistrovství mysli.

Celé téma - Jóga - metody a cíle jógy


Jóga - sjednocení s ostatním

Jóga - sjednocení s ostatním

Z praktického hlediska, jakým způsobem se chováme k ostatním se odrazí v našich vlastních životech. Ti jiní, ostatní, jsou odrazem nás samotných. Pokud my sami toužíme po spokojenosti a osvobození se od vlastního utrpení, tak naše vztahy se všemi bytostmi a věcmi musí být vzájemně prospěšné. Pokud přispíváme k neštěstí ostatních, tak nedosáhneme opravdové a trvající radosti. Pokud ostatním odebíráme právo na jejich svobodu, tak nedosáhneme vlastní opravdové a trvající svobody.

Pokud chceme vědět, kdo jsme, musíme být ochotni, podívat se na způsob, jakým se chováme k ostatním. Protože, jak se.chováme k ostatním, rozhodne o tom, jak se ostatní chovají k nám; jak se ostatní chovají k nám, rozhodne o tom, jak vidíme sami sebe; jak vidíme sami sebe, rozhodne o tom, kdo jsme.

 

Celé téma - Jóga - sjednocení s ostatním


Inverze - změna řádu věcí

Inverze - změna řádu věcí

Otočení vzhůru nohama stimuluje celý lymfatický systém a tím posiluje imunitní systém. Otočení vzhůru nohama také stimuluje a vyživuje žlázy endokrinního systému, hlavně hypofýzu a šišinku. Tlak, který stimuluje hypofýzu a šišinku v převrácených pozicích vylučuje hormony, které regulují buněčný metabolismus, přináší zdraví, rovnováhu, jasnost, vitalitu a optimismus do celého systému tělo/mysl.

Śirsasana je nazývána králem pozic, a tak se považuje za nejdůležitější pozici ze všech. Každá pozice ovlivňuje konkrétní čakru a stoj na hlavě stimuluje sahasrara /korunní/ čakru. Karmické spojení s touto čakrou je náš vztah k Bohu. Vědomí je chemické a śirsasana stimuluje hypofýzu a šišinku v mozku, kde se vypouští hormon způsobující rozšíření, rozpínavost vědomí, což nám nabízí příležitost odpoutat se od světských, pozemských starostí a tak se připravit pro kosmické vědomí. Převrácené pozice jsou dveře k Bohu. 

Celé téma - Inverze - změna řádu věcí


Záměr

Záměr

Zaměření, jež vede činnost, je záměr. Provádět něco záměrně, znamená jednat za účelem. Jedna za účelem znamená jednat vědomě. Věnovat pozornost znamená jednat vědomě, jednat mířeně – mířit směrem k cíli. Říká se, že ti, kteří věří na náhodu, nedávají pozor. Praktikovat jógu s vysokým záměrem je velice důležité, protože co rozhodne o výsledku jakékoliv činnosti je základní záměr. Praktikování (cvičení) asán – pozic s vyšším záměrem, dokáže udělat rozdíl mezi dosažením prosté gymnastické  síly a flexibility a nebo osvícením.

Celé téma - Záměr


FED UP - Tak, a teď už toho mám dost!

FED UP - Tak, a teď už toho mám dost!

Ve své podstatě pro všechny, kteří přijdou na yogu je to stejné – v určitém období života se podíváme na náš život, co z toho je opravdu skvělé a kolik utrpení a přijdeme k závěru, že většina je utrpení – i když utrpení relativně mírné, něco jako „vše je v pořádku, ale já vím, že život je o něčem jiném.“

Většina lidí tak nepřemýšlí, nejsou úplně ochotni se odpoutat od starých modelů. Někteří dokonce mají svoje utrpení rádi a ztotožňují se s ním. Ještě se nedostali do místa, kde jsou dostatečně naštvaní, aby řekli, „tak jo, co jiného je tady? Budu hledat horem, spodem, abych to našel.“ Ale ti, kteří již jsou, tak Patandžali se snaží drápnout a říká, “ty jsi připravený tohle slyšet.“ To je dobré poselství toho prvního slova atha.Celé téma - FED UP - Tak, a teď už toho mám dost!


HOKAY HEY a co s tím má láska co společného?

HOKAY HEY a co s tím má láska co společného?

Pokaždé, když milujeme, pohlédneme do zrcadla a vidíme odraz toho, co jsme ve skutečnosti. Podvědomě si vybíráme to, v čem se naše pravá podstata (láska) zrcadlí nejvíce. Říkáme tomu dharmaDharma znamená v překladu to, co nás podporuje a udržuje naši inkarnaci naplněnou. Miluju-li chuť čerstvých jahod, budu podvědomě vyhledávat situace, kde je můžu ochutnat, protože miluju pocit, jaký u toho mám. Miluju pocit sama ze sebe a chuť jahod mi slouží jako vstupní brána k prožití sebe sama.  Mezi láskou a jednotným Já je rovnítko. Je jen jedna dharma a tou je milovat.  Karmou pak rozumíme všechno naše konání, přičemž konání nás bude buď stahovat do proudu dharmy anebo nás z něj vystrnaďovat. Ucítíte to skrze srdce a to velmi jednoduše. Taková karma, která jde ruku v ruce s dharmou, bude slastně příjemná a taková, která jde proti ní, bude bolet.

Celé téma - HOKAY HEY a co s tím má láska co společného?


Yama a Niyama: začátek jógové cesty

Yama a Niyama: začátek jógové cesty

Aktivity mysli, které jsou špatné a destruktivní pro naši osobnost, smysly, tělo a mysl nazýváme vitarka.  Ačkoliv těmto neprospěšným mentálním vlnám rozumíme logicky, filozoficky, eticky , morálně i sociálně a umíme rozeznat, že jsou pro naši existenci škodlivé,  přesto se díky jejich mocnému hypnotickému účinku a síle jimi cítíme ovládány a konáme je.

Abychom ovládli tyto vitarkas, máme k dispozici dvě univerzální síly: yama a niyamaYama nazýváme vážný zájem tyto myšlenky dostat pod kontrolu.

Celé téma - Yama a Niyama: začátek jógové cesty


Integrita světa

Integrita světa

Každý se bezpochyby snaží zlepšit sám sebe a zlepšit vztahy s ostatními. Jenže zápásíme. Chybujeme v tom, že se snažíme být dobrým bez toho aniž bychom věděli co “dobro” je. Pokoušíme se být dobrým. Pokoušíme se zlepšit vztahy s ostatními, přičemž všichni jsou v této snaze upřímní. Avšak čím více se pokoušíme, tím se to zhoršuje.

Znamená to, že někde děláme chybu. Pokoušíme se zlepšit vztah našeho ega s ostatními (egy) zatímco ve skutečnosti musíme ego překonat. Dokud jsme sebe-střední, každý typ proměny, štěstí a lásky bude dočasný, neboť se jedná o “vytvořenou” lásku,  “vytvořený” klid. Klid nemůže být vytvořen, musí být prožit. Láska nemůže být vytvořena a prokázána žádnému člověku. V okamžiku kdy milujeme poznáváme, jak obtížné to je. Je jednoduché říci “miluji tě”, avšak je velmi obtížné to opravdu prožít. Láska nevzniká. Láska není vyjádřením mysli. Láska je prožitek (něčeho co JE). Tudíž když překonáme tento střed, tohle malé “já”, kterému říkáme ego, a vstoupíme dovnitř, pak poznáme, že tato jednota není umělým výtvorem....

Celé téma - Integrita světa


Všechno jsem to dokázal sám!

Všechno jsem to dokázal sám!

"Pokud je bůh všeprostupující a všeobklopující, ale nezahrnuje nás, pak nic z toho nedává smysl.", říká Sri Brahmananda Sarasvati. Žádná bytost na světě, ani individuální já, neexistuje odděleně od ostatního celku. Vše je provázané a navzájem se ovlivňuje. Když se i my podíváme na sebe a svůj dosavadní život, za co si vlastně můžeme sami? Je snad naši zásluhou/prokletím, že jsme se narodili se stříbrnou lžičkou v puse anebo v hliněné chýši ve slumu na předměstí? Přičinili jsme se nějak o to, jak vypadáme, jak nám to /ne/pálí či jakou osobnost máme? Existuje skutečně něco, kdy můžeme s určitostí říct, že nám nikdo, nic a žádná okolnost ani předurčení k danému výsledku nepomohli? Nikoliv.

Celé téma - Všechno jsem to dokázal sám!


Tajemství satsangu

Tajemství satsangu

Nejspíše se na satsangu nebudeme věnovat pletení či společnému sledování krváků v televizi, neb ani jedno z uvedených nepatří k tradičním jógovým technikám. Mezi tradiční jógové techniky ovšem patří záležitosti jako mantry, pranajáma, meditace či další. Například mantry ovlivňují vibrace, přinejmenším ty zvukové, pokud prozatím necítíte víc.

Celé téma - Tajemství satsangu


Potřebuju svého guru?

Potřebuju svého guru?

V jógové tradici uctíváme koncept zvaný parampará. Ačkoliv mnoho z nás pojme podezření, že se z něho připojením, jakkoliv dobrovolným, stane oddaná ovce bez vlastního názoru, posloupnost a příslušnost k tradici najdeme téměř u všech „osvícených“. Nenechte se ošálit vlastním egem, že přece nikoho a nic ke svému duchovnímu růstu nepotřebujeme (skutečně?), a zamysleme se nad tímto tisíciletilým konceptem, který najdeme už ve starobylých védách.

Celé téma - Potřebuju svého guru?


Vědomí JÁ-JSEM - zázračné centrum proměny

Vědomí JÁ-JSEM - zázračné centrum proměny

Všechny formy energie se chovají jako neživé pokud jsou mimo tělo, ale když tělem živé bytosti prochází, projeví své skryté živoucí vlastnosti. Například molekuly vzduchu jsou mimo tělo neživé, ale když vstoupí skrze nádech do těla, projeví se jejich skrytá povaha, vitalita a život.

Žádný ze stovky elementů moderní vědy, 24 elementů Sánkhya Yogy nebo pěti elementů čínské pěti-elementové teorie (země, voda, oheň, vzduch či kov, nebo dřevo či éter), žádný z nich neobsahuje život jako takový. Neexistuje nic jako „element života“.

Celé téma - Vědomí JÁ-JSEM - zázračné centrum proměny


Lotosový květ

Lotosový květ

Lotos vykvétá pouze na klidné hladině, což symbolizuje klidnou mysl. A dalším faktem je, že lotosový květ rozkvétá pouze ve dne, čili na světle. V noci (nevědomí, neznalost) se zavírá, aby pak nedotčen a nepoznamenán vodou po kontaktu se světlem (setkání „já“, individuální duše s Absolutnem, vědění) rozkvetl do své celé krásy (rozvinutí a expanze duše).

Celé téma - Lotosový květ


Šivův lingam

Šivův lingam

Důvodem, proč tedy Šiva potřebuje lingam, je potřeba propojení s projeveným světem, a tedy tím, ve kterém se ocitáme. „Linga“ v sanskrtu znamená „symbol“ či „znak“, jenž přivádí k nějakému závěru. Lingam tedy znamená identifikaci a symbol, jehož prostřednictvím lze zjistit, co je pravda a skutečnost. Lingam je to, co je neviditelné, a přesto může být identifikováno. Když se narodí dítě, jak zjistíte, zda se je mužem, nebo ženou? Existuje pouze jedna část těla, pomocí které dovedeme určit pohlaví, a tudíž i směr, jímž se člověk bude ubírat. Bez tohoto určovacího znaku vypadají všechny děti stejně. Jen jedna část (znak) vám napoví, kam budoucnost směřuje.

Celé téma - Šivův lingam


Ahimsa a porozumění

Ahimsa a porozumění

Ve chvíli, kdy jsme ochotni zcela pochopit druhé, upevňujeme svou vlastní touhu a připravenost „být viděn a pochopen druhými.“ Zároveň tak vzniká intimita mezi námi a onou osobou. Být empatický a mít porozumění vůči ostatním nás zároveň učí soucitu a trpělivosti s námi samotnými. Čím více zaměřujeme na pochopení utrpení druhých, tím více se učíme chápat svou vlastní bolest a jednoho dne z ní umíme vysvobodit sami sebe.

Celé téma - Ahimsa a porozumění


ATHA YOGA-ANUSHASANAM.

ATHA YOGA-ANUSHASANAM.

Každý z nás má možnost zažít jógu a uvědomit si pravdu, protože pravda je všude kolem nás. Jestliže jsme ochotni nahlédnout do hloubky věcí, máme možnost ji zažít. Vše je více, než čím se zdá být na první pohled. Vždy je něco schovaného pod povrchem, ať už člověka nebo věci, a abychom to objevili, musíme být schopni nahlédnout hlouběji.

Celé téma - ATHA YOGA-ANUSHASANAM.


Jóga a sexualita

Jóga a sexualita

V dnešní západní kultuře víceméně každá zmínka o józe v souvislosti se sexem vzbudí představu o mnichu v oranžovém rouchu žijícím v celibátu anebo naopak, představíme si tantrická cvičení slibující účastníkům vstup k vyšším úrovním vědomí skrze sex. Obojí je však zavádějící a laciné. Co pak však jóga říká doopravdy o sexu?

Celé téma - Jóga a sexualita


Co je zrozeno musí zemřít

Co je zrozeno musí zemřít

O: Ve spánku neexistují věděné ani vědoucí. Co činí tělo smyslovým a vnímavým? M: Nemůžeš s určitostí říct, že by vědoucí nebyl ve spánku přítomen. Jen nebyl prožitek věcí a myšlenek, to je celé. Ovšem nepřítomnost prožitku je také prožitkem. Je to jako vstoupit do tmavé místnosti a říct: „Já nic nevidím“. Člověk oslepený narozením neví, co temnota znamená. Stejně tak jen vědoucí ví, že neví. Spánek je vlastně jen výpadek v paměti. Život jde dál.

Q: A co je smrt?

Celé téma - Co je zrozeno musí zemřít


Uzavírání brány: praxe umírání

Uzavírání brány: praxe umírání

Dokud jsou prvky (elementy) stále přítomny v živém těle, duše prožívá život skrze tělesné smysly, které působí právě prostřednictvím prvků. Proces smrti zahrnuje rozpuštění smyslů a elementů, což je to, na co se verš v Bhagavad Gitě odkazuje, když hovoří o "zavírání brány." Postupné stahování každého z prvků z každé úrovně nebo čakry do další je to, co umožňuje tělu oddělovat se.

Duše se tak pohybuje k vrcholu hlavy, která je únikovým východem (to je důvodem, proč se nedoporučuje dotýkat se korunky hlavy osoby, jejíž duše odchází).

Celé téma - Uzavírání brány: praxe umírání


Náda Jóga

Náda Jóga

Každá část vesmíru prochází těmito třemi fázemi: A, U, M nebo-li bhur, bhuvar, svah, nebo-li vznik, růst a zakončení vzniklého. Není ničeho ať už v subjektivním (vnitřním) vesmíru já, nebo ve vnějším světě, které by nepodléhalu tomuto zákonu. Vše, co je zrozeno musí růst. Vše, co roste a vyvíjí se musí zakončit dokonale svůj cyklus a přetavit se

Celé téma - Náda Jóga


Vinyasa - Mula bandha a údžají dech

Vinyasa - Mula bandha a údžají dech

Vinyasa bez údžají dýchání je jako byste pekli chleba bez mouky. Údžají dýchání není kompletní bez zapojení mula bandhy. Z toho vyplývá, že není Vinyasy bez údžají a zároveň mula bandhy.
Při údžají se dýchá nosem, jednoduše proto, že nos je blíže mozku než ústa. Nos zároveň odfiltrovává nečistoty ve vzduchu obsažené. Údžají udržuje stabilní teplotu v těle a zvlhčuje vzduch, který do plic proudí.

Celé téma - Vinyasa - Mula bandha a údžají dech


Metody a cíl Jógy - Sri Brahmananda Sarasvati

Metody a cíl Jógy - Sri Brahmananda Sarasvati

Někteří věřící zkoušejí přičlenit Jógu k náboženství, což je nesprávné použití Jógy. Není pochyb o tom, že metody Jógy pomáhají všem náboženstvím v jejich meditační praxi stejnou měrou , ale Jóga je mimo náboženství. Obsahuje všechny  nauky, ale všechny přesahuje. Má své vlastní metody k prozkoumávání duševních sil. Jóga není majetkem žádné země jakkoliv se toho pisálci dožadují, je majetkem přírody a vědomí, a ty patří všem stejným dílem.

Celé téma - Metody a cíl Jógy - Sri Brahmananda Sarasvati


Praxe a osvobození

Praxe a osvobození

Takže, jediné co potřebujeme je praxe a nebýt závislí. Jednoduchý koncept, avšak jak jej docílit? Co tento koncept opravdu znamená? Abhyasa znamená praxe (praktikování), a to znamená cvičit něco, u čeho nějakou chvíli setrváte. Nad něčím si sednete a pokaždé na to máte nějakou reakci, např. Proč musím dělat tuhle práci? Proč mě manžel/ka nepostouchá? Žmarjá, proč musíme dělat svíčku pět minut? Anebo proč si jen nesednout a nemeditovat, nemám lepší věci na práci? Zaznamenáte svou reakci (myšlenku) a pak ji necháte odplout.

Celé téma - Praxe a osvobození


Jóga Detox

Jóga Detox

Všechny asány jsou prospěšné, ale twisty (zkruty) jsou obzvlášť účinné. Když jsme ve zkrutu,vyvíjíme tlak na vnitřní orgány, a když ve zkrutu dýcháme, pak pozměňujeme tento tlak. Je to jako bychom ždímali špinavou vodu z útěrky. Z orgánů uvolňujeme usazené nečistoty a s výdechem či uvolněním obnovujeme činnost orgánů a ty pak mohou lépe odvádět svou práci.

Twisty taktéž čistí jemněhmotné tělo, protože aktivují 3. Manipura čakru, která sídlí v oblasti solar plexus, což je sídlo ega. Zkrutem v oblasti, kde sídlí naše ego může pomoci zlomit identifikaci se s mocí či postavením. Zajímavostí pak je, že v každé kategorii asán existuje zkrutová variance.

Celé téma - Jóga Detox


Purusha a Prakriti (vědomí a příroda)

Purusha a Prakriti (vědomí a příroda)

Příroda - neboli v řeči sánskrtu je to PRAKRITI, má podle Krishny tři atributy, tzv. guny. Jsou to sattva, radžas a tamas. Vykazují se podobně jako síly pozitivní, negativní a neutrální.
Tak jako se v atomu vyskytují tři guny: protony, elektrony a neutrony, tak i každá bytost je tvořena shlukem těchto elementů.
Jak se guny projeví? Třeba tak, že člověk sattvický bude spirituálním hledačem, člověk radžasický bude aktivní neposeda a člověk tamasický bude ospalý melancholik se sklony k depresi. Nikdo samozřejmě není tvořen jen z jednoho elementu, charakter a povahu bytosti určuje poměr těchto gun.

Celé téma - Purusha a Prakriti (vědomí a příroda)


Tři kroky

Tři kroky

Mým prvním spirituálním učitelem byl alchymista. Spirituálním učitelem mám na mysli to, že mi nepřetržitě předával moudrost a praktické návody, abych porozuměla spirituálním principům, které tvoří podstatu veškeré existence. Alchymistou mám pak na mysli starodávné praktiky, které transformují obyčej do něčeho neobyčejného. 

Celé téma - Tři kroky


Úvod do knihy Zametat prach

Úvod do knihy Zametat prach

Když jsem poprvé přijela do Indie, nemohla jsem se dočkat, až si budu moci prohlédnout Indické miniaturní malby z 16. století. Dost už jsem jich viděla v muzeích západního světa, a předpokládala jsem, že v Indii budou mít nejlepší sbírky. Bohužel muzea v Indii byla většinou špatně osvětlena a já jsem jich tak moc neviděla...

Celé téma - Úvod do knihy Zametat prach


Valmiki

Valmiki

Valmiki je autorem eposu Ramajána, ale předtím, než jím byl, býval zlodějem a říká se, že dobrým. Jednou chtěl ukrást zlatý hrnec z domu jogína, načež jogín nečekaně přišel domů. Jogín místo toho, aby se snažil Valmikiho zastavit, zeptal se ho proč je zlodějem. Valmiki vysvětloval, že být zlodějem je jeho profese a že jeho rodina závisí na tom, zda donese domů něco co se dá zpeněžit, aby z toho mohli žít.

Celé téma - Valmiki


Každodenní praxe cvičení asán

Každodenní praxe cvičení asán

Pokrok ve všech metodách cvičení jógy je přímo spjat s tím, jak vytrvale a pravidelně každý cvičí - praktikuje. Asány nejsou v tomto výjimkou. Abychom dosáhli co největšího užitku, měli bychom cvičit každý den. Začátečníci by měli rozvíjet každodenní praxi už od samého počátku. Tak jako čištění zubů, osobní hygiena, pravidelný spánek i cvičení asán by se mělo stát součástí každodenní rutiny. Dopad každodenní praxe na fyzické tělo lze vypozorovat vcelku rychle tím, jak se svaly a klouby stávají flexibilnějšími.

Celé téma - Každodenní praxe cvičení asán


Magická síla požehnání

Magická síla požehnání

To, co si ve chvíli osvícení jogín uvědomí je jednota bytí. V tomto stavu mizí jakýkoliv rozdíl mezi sebou samými a ostatními bytostmi. Jogín si uvědomí, že on či ona splývají s ostatním světem v jedno. Svět pak už není tam někde venku, ale všude.

Celé téma - Magická síla požehnání


Předklony - cesta do minulosti

Předklony - cesta do minulosti

Předklony dopředu nás zavádějí zpátky do naší minulosti, čímž nám poskytují příležitost vyřešit hluboké psychologické záležitosti, které se postupem času nashromáždily v kloubech, svalech, orgánech a dalších vrstvách našeho těla. Předklony aktivují druhou čakru – tzv. swadhishthana čakra – nacházející se na úrovni křížové kosti, pánve, kyčlí a třísel. Swadisthana čakra souvisí s naší kreativitou a sexualitou, s našimi vztahy k dětem a k partnerům -  jak milostným a sexuálním, tak k pracovním a obchodním.

Celé téma - Předklony - cesta do minulosti


Standing Asanas - Asány ve stoji

Standing Asanas - Asány ve stoji

Asány ve stoji, které jsou taktéž nazývány pozice ve stoji, neboli spojení se zemí ve stoji, jsou základním kamenem veškeré asana praxe. Reprezentují totiž naši schopnost být uzemněn a stát na svých vlastních nohách. To je esenciální pro dosažení Jógy – osvícení, to je nekonečného štěstí a uvědomění si Jednoty bytí.

Celé téma - Standing Asanas - Asány ve stoji


Strach

Strach

Strach je všudypřítomný pocit, který většina bytostí zakusí na nějaké úrovni na vlastní kůži. Všechen strach pochází z našeho vnímání reality a z našich minulých zkušeností (karmy). Strach je občas nutný, a to v případě, kdy nám pomáhá zůstat naživu. Takový strach je instinktivní a je důležitý pro naše přežití. Ale jiný druh strachu je takový, který nám brání prožívat život plně a se vším, co nabízí, a tím nás svazuje a zotročuje.

Celé téma - Strach


Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Ať jsou všechny bytosti štastné a volné, a nechť i  mé myšlenky, slova a činy přispějí nějakým způsobem ke štěstí a svobodě všech.

Tuto modlitbu můžeme uvést v praxi každý den. Připomíná nám náš vztah ke všem ostatním bytostem a fakt, že tento vztah má být vzájemně obohacující, pokud chceme dosáhnout štěstí a osvobození se od trápení. Žádné opravdové a trvající štěstí nemůže existovat, pokud je na úkor někoho jiného.

Celé téma - Lokah Samastah Sukhino Bhavantu


Radha-Krishna-Satsanga

Radha-Krishna-Satsanga

V mnoha hinduistických malbách najdeme vyobrazení Krishny a Radhy. Krishna drží flétnu a Radha mu pak spokojeně spočívá na ramenou. Ale co vlastně tato vyobrazení znamenají?

Když se proud v mysli pohne skrze naše smysly směrem ke vnějšímu vesmíru, ke smyslovému světu, říká se tomu proudu říká dha-ra. A když se proud mysli posune směrem ke třetímu oku, směrem k vašemu vnitřnímu světu a loce (loka-místo) "Brahmánu", který je loka (sídlo) Absolutního bytí, pak se tomuto proudu říká ra-dha, opak dhara.

Celé téma - Radha-Krishna-Satsanga


Vinyasa Krama

Vinyasa Krama

kshana-tat-kramayoh samyamad vivekajam jnanam (PYS III.53)

Samajámou (koncentrace, meditace a samadhi zároveň) jednoho nerozdělitelného momentu v toku, přichází znalost veškerého času (minulosti, přítomnosti a budoucnosti) a rozpoznání pravé podstaty věcí.

Celé téma - Vinyasa Krama


ÓM

ÓM

Skoro ve všech textech týkajících se Jógy najdeme zmínku o posvátné slabice ÓM (čti a-u-m). ÓM je považováno za nejzákladnější způsob, jak lze vyjádřit Boha. Tedy všechno, co je duchovní, všechno to, co je nekonečné a všudypřítomné, to, jehož podstatou je ničím neohraničená extáze a radost.

Celé téma - ÓM


Ahimsa a veganství

Ahimsa a veganství

ahimsa-pratishthayam tat-sannidhau vaira-tyagah (PYS II.35)
Tomu, kdo neubližuje, nebudou ubližovat ani ostatní.

V Jóga Sútrách nám Patandžali dává pět doporučení, tzv. jám (yama), jak bychom se měli chovat k ostatním, První jámou je ahimsa, což v překladu znamená “neubližování”. Shri Brahmananda Sarasvati vysvětluje, že “neubližování” znamená “vyvarování se zlého přístupu vůči všem živým bytostem jakýmkoliv způsobem a to bez přestání”. Jogín se tudíž snaží způsobit co nejmenší újmu a utrpení ostatním bytostem, tak, jak je to pro něj jen možné.

Celé téma - Ahimsa a veganství