O Józe & Témata Měsíce

Slovo Jóga se ze Sanskrtu tradičně překládá jako Unie, Sjednocení. Jóga je takový stav, kdy se zklidní všechny duševní pochody a nastává moment uvědomění si vyššího Já, sjednocení s Univerzem, stav nejvyššího vědomí. Nastává pak prožitek nejvyšší blaženosti, stav, kdy nám nechybí už opravdu nic, jsme odproštěni od fyzického těla a myšlenek.

Cílem praxe je stav zvaný Samadhi – osvícení. Jóga není náboženství, ačkoliv její učení je stavěno na pradávných východních duchovních textech. Jóga je spirituální praxe. Ne každý je schopen v tomto stavu Samadhi vytrvat, pro většinu lidí je tímto okamžikem náhlý pocit blaženosti, např. ochutnáme-li něco nesmírně dobrého, moment, kdy doběhneme maraton, orgasmus při milování či moment, kdy poprvé uvidíme své dítě.

V takových momentech prožíváme pouze bezmeznou, čirou radost či uvolnění, opravdovou harmonii a splynutí. Cílem jógínské praxe je tyto momenty vymanit z mantinelů času a setrvat v tomto stavu nejdéle, jak je to jen možné.

Pod pojmem cvičení Jógy většinou západní svět představí provádění pozic, tzv. asán. Ale to je jen část jógínské praxe, i když nejrozšířenější v našich zeměpisných šířkách.

K čemu je Jóga dobrá?

 • zvyšuje koncentraci a rovnováhu v těle a mysli
 • pomáhá zlepšovat vztah k okolí i sobě samému
 • udržuje pružné a mladistvé tělo, jsme flexibilnější jak v těle, tak v mysli
 • upravuje náladovost, zahání chmury
 • pomáhá při snižování nadváhy
 • pomáhá dosahovat vnitřního pokoje a sebepřijetí
 • pomáhá objevit vztah k spiritualitě a rozvíjí ho
 • pomáhá předcházet nemocem

Aspekty Jógy podle učení Patanjaliho

 • Yama (pravidla ve vztazích zejména k ostatním bytostem)
 • Niyama (dodržování pravidel ve vztahu k nám samotným)
 • Asana (pozice)
 • Pranayama (kontrola dechu)
 • Pratyahara (odpočinek smyslů)
 • Dharana (soustředění se)
 • Dhyana (meditace)
 • Samadhi (stav duchovního povznesení)

V našem Jóga studiu se snažíme o začlenění všech těchto aspektů. Všechno souvisí se vším.

Cvičení asán je metaforou pro náš vlastní život, umožňuje nám sebereflexi sebe samých a pracovat tak na našich karmických záležitostech.

Téma Měsíce

Ve světle lásky

Ve světle lásky

pūrṇamadaḥ pūrṇamidaṃ pūrṇātpūrṇamudacyate pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate. Toto je celistvé stejně jako tamto je celistvé. Z celistvého celistvé vzniká (a to není přesné protože to implikuje časovost, která neexistuje), takže spíš celistvé jako je jako...

H2OM

H2OM

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati tad ahaṁ bhakty-upahṛtam aśnāmi prayatātmanaḥ   Cokoliv je Mi dáno darem s čistým milujícím srdcem, ať už je to malý list, květina, kousek ovoce nebo doušek vody, přijmu dar od toho, jehož mysl je ovládnuta....

Svítání

Svítání

  IT is before you, while you are in IT, and IT stays after you leave (Upanišády) Je půl třetí ráno a já rozmrkávám oči do tmavého pokoje. Vedle mě spokojeně oddechuje v hnízdečku spící miminko a v šeru ložnice tiše brouká monotónní šum z mašinky na spaní. Už...

Pozornost – činnost k mání pro vnímání

Pozornost – činnost k mání pro vnímání

Jako lidé žijeme v externě projeveném světě a naše smysly - zrak, sluch, čich a hmat představují kontaktní dveře mezi vnitřním a vnějším světě. Navzdory všeobecně osvojené představě však nevnímáme realitu takovou jaká je, ale realita se odvíjí od toho, jací jsme my...

Naše Propojení a Prostředí

Naše Propojení a Prostředí

V eseji od autora Barry Yeomana „Co pro nás ptáci dělají“, kterou najdete na audubon.com se píše o stromě v Severní Americe, o Borovici bělokmenné, na kterou se, jak lidé, tak další zvířata spoléhají.Jejími velkými semeny se živí grizli a černí medvědi, komunita stromů je útočištěm pro jeleny, losy a velké ptáky. Bělokmenná borovice roste až na hranici lesa, a tak efektivně ochraňuje zásoby pitné vody. Hory, na kterých vyrůstají jsou v podstatě vodní věže – podobné těm, které vídáme na střechám budov v New Yorku.Kořeny stromů udržují půdu na místě, předchází tak erozi, předchází lavinám, kořeny stromů zabraňují horám rozpadnout se tak na kousky. Stíny stromového patra zpomalují rozpouštění sněhu na jaře a předchází tak možným záplavám.Pouze jeden pták rozptyluje semínka Borovice bělokmenné! Jeden! Tento pták se jmenuje Ořešník Americký, černo – bílý opeřený bratranec vrány. Ořešník má dlouhý zobák, který používá k otevření borovicové šišky a tím dosáhne na semínka. Buďto semínka sní nebo si je uschová vzadu hrdla a pak je přemístí, na přesném místě (!) a hloubce (!), aby se stromy mohly rozrůstat.

Přijďte si vyzkoušet jógu do našeho studia!