Kurzy, semináře, workshopy a školení

Školení instruktorů jógy, akreditované MŠMT, 26.7. – 11. 8. 2019

Akreditované školení v rozsahu 150-hodin, v němž úspěšní absolventi obdrží osvědčení Instuktora Jógy, platné na území České republiky. Jedná se o rekvalifikační program, jehož úspěšní absolventi mohou požádat o živnostenské oprávnění k vykonávání činnosti "Instruktor Jógy". Toto školení tvoří páteř vzdělávacího systému a jeho absolvování se započítává do programu regulovaného mezinárodní Yoga Alliance (RYT-200). | Minimální délka praxe pro přijetí je 1 rok. Spolu s přihláškou zašlete motivační esej (1 strana A4, velikost písma 12 pt, řádkování 1,5) na téma "proč se chci stát instruktorem jógy" | 26.7. - 11.8. 2019 | Cena činí 19.500 Kč (záloha 5.500 Kč po přijetí ke školení, na základě zaslání motivační eseje)

číst více

Víkendový vzdělávací program – Gravid jóga (nejen) pro lektory jógy, 18. – 20.10.2019

Ucelené školení, zaměřené na téma Tento víkendový vzdělávací seminář je určen jak lektorům jógy v rámci rozšiřování dovedností, stejně jako jednotlivcům se zájmem o vedení bezpečných lekcí Gravid jógy, určené ženám v těhotenství. V průběhu semináře je zakomponováno fyzické cvičení, praktické ukázky a praxe v samostatném vedení Gravid jógy. Účastník obdrží výukový materiál. Časová dotace modulu je 24 hodin, a absolventům 150-hod školení se započítává do rozšiřujícího vzdělávání E-200 systému Yoga Alliance. Absolventi celého semináře pak obdrží certifikát o jeho úspěšném absolvování. | Lektoři jógy, ale i jednotlivci, zajímající se o oblast Gravid jógy, tedy jógy určené ženám v těhotenství. | Víkend 18. - 20. října 2019 | Cena činí 3200 Kč

číst více

Víkendový vzdělávací program – Relaxace, Yoga Nidra a regresní terapie 13.-15.9.2019

Ucelené školení, zaměřené na téma mocné jógové techniky Jóga Nidra (jógový spánek), vedených cílených relaxací s vizualizací, prvky regresní terapie, autogenního tréninku, psychosomatickým mapováním. Ukázky jóga nider a nácvik vedení jóga nidry pro skupiny | Lektoři jógy, ale i jednotlivci, zajímající se o oblast regresní terapie, yoga nidry, relaxace či meditace. | Víkend 13-15.9.2019 | Cena činí 3200 Kč

číst více

Školící program – Přípravka základu jógy nejen pro budoucí lektory, 28. – 30.6.2019

Nahlédněte pod pokličku naplňující profese instruktora jógy! Celovíkendový seminář s časovou dotací 24-hodin pro zájemce o lektorování stejně jako pro praktikanty jógy, jež chtějí prohloubit své znalosti. Teoretický a praktický seminář doplněný o informace z oblasti psychosomatiky. Účastníci obdrží výukový manuál a certifikát o absolvování programu. Možnost využití 10 hospitačních hodin do následujícího školícího programu Instruktor Jógy. | Vhodné pro pokročilejší praktikanty. | Víkend 28. - 30.6. 2019 | Cena činí 3200 Kč

číst více

Ranní Vinyasa

Otevřené ranní lekce Vinyasa jógy, vhodné pro všechny bez ohledu na věk či zdatnost. | Začínáme v pondělí v 9:00 | Cena balíčku o 9 lekcích činí 972 Kč.

číst více

Kurz – Chakra Vinyasa Yoga, od 16.4.2019

Kurz Vás teoreticky provede hlavními sedmi čakrami. Čeká na Vás i cvičení dynamické sestavy či aktivace jednotlivých čaker. | Lekce jsou vhodné pro začátečníky tak i pro pokročilé. | Začínáme v úterý 16.4.2019 UKÁZKOVÁ LEKCE 9.4.2019 | Cena činí 972 Kč | UKÁZKOVÁ LEKCE v úterý 9.4.2019

číst více

Kurz – Spinal Yoga, od 24.1.2019

Úvodní kurz do Vinyasa Jógy pro začátečníky, který Vás připraví na otevřené lekce dynamického stylu cvičení. | Začínáme v pondělí 24.1.2019 | Cena kurzu o 18 lekcích činí 1944 Kč. | UKÁZKOVÁ LEKCE ve čtvrtek 17.1.2019

číst více

Kurz – Jóga od A do Z, 13.2.2019

Kurz je navazující na základní basics jógové kurzy. | Lekce jógy vhodné pro všechny praktikující jogíny. | Začínáme ve středu 13.2.2019, UKÁZKOVÁ LEKCE 6.22019 | Cena činí 972 Kč.

číst více

Vinyasa Yoga

Otevřené lekce populární a dynamické Vinyasa Flow jógy s Iris | Každé pondělí v 19.15 hod | Cena lekce činí 154 Kč, nebo permanentka.

číst více

Gravid Yoga

Lekce jógy pro nastávající maminky | Každé uterý a neděli v 16.45 hodin | Cena balíčku o 5 lekcích činí 585 Kč.

číst více

Kurz – Jóga pro zdravá záda, od 24.1.2019

Jemné lekce jógy v pomalém plynutí pozicemi, zaměřené na aktivaci a posílení centra těla, na jeho protažení a uvolnění svalů zad. | Začínáme ve čtvrtek 24.1.2019 | Cena kurzu o 18 lekcích činí 1944 Kč. | UKÁZKOVÁ LEKCE ve čtvrtek 17.1.2019

číst více

Kurz – Hatha Yoga, od 26.3.2019

Úvodní kurz do Hatha jógy pro začátečníky, který Vás provede systémem tradičního jógového cvičení. | Lekce jsou vhodné pro začátečníky tak i pro pokročilé. | Začínáme v úterý 26.3.2019. UKÁZKOVÁ LEKCE 19.3.2019 | Cena činí 972 Kč | UKÁZKOVÁ LEKCE v úterý 26.3.2019

číst více

Kurz – Vinyasa krok za krokem, od 20.1.2019

Podvečerní lekce oblíbené Vinyasa jógy, přizpůsobené praktikantům na začátečnické úrovni. Lekce okořeněné rytmickou hudbou, zajímavými pozicemi, avšak i uvolněním a relaxací. | Začínáme v neděli 20.1.2019 | Cena kurzu o 18 lekcích činí 1944 Kč.

číst více

Kurz – Jemná Vinyasa od 5.2.2019

Kurz je veden v jemnějším tempu. Jeho cílem bude zvládnout povinnou skladbu Vinyasa jógy. | Lekce jsou vhodné pro začátečníky. | Začínáme 5.2.2019, UKÁZKOVÁ LEKCE 29.1.2019. | 972 Kč |

číst více

Kurz – Hatha Yoga, od 17.4.2019

Úvodní kurz do Hatha jógy pro začátečníky, který Vás provede systémem tradičního jógového cvičení. | Lekce jsou vhodné pro začátečníky. | Začínáme ve středu 17.4.2019 | Cena činí 972 Kč.

číst více

Jivamukti Extended Class

Otevřená lekce Jivamukti jógy. | Lekce jógy vhodné pro všechny praktikující jogíny. | V pátek 5.7.2019 | Cena činí 245 Kč do 2.7.2019, poté a na místě 300 Kč

číst více

Přijďte si vyzkoušet jógu do našeho studia!